Wat is de betekenis van Men wordt eerder door een strontkar overreden dan door een koets?

1925
2021-09-27
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Men wordt eerder door een strontkar overreden dan door een koets

D.w.z. van gewaande grooten kan men eene hondsche behandeling eerder verwachten dan van werkelijk aanzienlijken; dikwijls als minachtend antwoord aan een tegenstander. De zegswijze komt in de 18de eeuw voor bij Tuinman 1,254: Men is liever van een karos overreden dan van een drekwagen; W. Leevend I, 258: Men word nooit van een koets, maar a...

Lees verder