Wat is de betekenis van meisje?

2022
2022-08-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

meisje

1) (1904) (euf.) prostituée, hoer. In Utrecht heeft 'mooie meisjes' de betekenis van 'lichte vrouwen'. Deze woordgroep treffen we al aan in de vertaling van de gelijkenis van de verloren zoon 'in de platste spraak van de laagste klasse des volks te Utrecht', opgenomen in het 'Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon' (1874). Een en ander...

Lees verder
2020
2022-08-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

meisje

Het begrip meisje heeft 4 verschillende betekenissen: 1) kind van het vrouwelijk geslacht. kind of jongere van het vrouwelijk geslacht. Ook als aanspreking. 2) jonge vrouw. aantrekkelijke jonge vrouw; ook: escortmeisje of prostituee. Ook als aanspreking. 3) vriendin. iemands vrouwelijke geliefde; vriendin. 4...

Lees verder
2020
2022-08-08
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Meisje

Bij deze verkorte naam is het moeilijk om met zekerheid de oorsprong te bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden: uit Mees, Meeuwis, van Bartholomeus of vleivorm van Meie (vergelijk Stark 85: Maizo = Magizo). Voorts komt in het Oudsaksisch een vrouwennaam Mese voor, dit is 'mees', zoals ook andere vogelnamen in vrouwennamen voorkomen (zie Schla...

Lees verder
2019
2022-08-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

meisje

meisje - Zelfstandignaamwoord 1. een jonge vrouw Hij floot naar het meisje. 2. een vrouwelijk kind Er is in de buurt een meisje geboren. 3. (informeel) een vriendin Zaken gaan vóór het meisje. 4. ee...

Lees verder
2018
2022-08-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

meisje

meisje - zelfstandig naamwoord uitspraak: meis-je 1. kind van het vrouwelijk geslacht ♢zij hebben twee meisjes en twee jongens 2. vriendin met wie hij verkering heeft ♢mijn broer heeft sinds kort een m...

Lees verder
2008
2022-08-08
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

meisje

(het; -s) AT - leeftijdscategorie volgens de IAAF: iedere atlete die op 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt 16 of 17 jaar is

2004
2022-08-08
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

meisje

Prostituee. Het woord ‘meid’ dat tegenwoordig (vooral door feministen) als een soort geuzennaam gebruikt wordt, klinkt volgens velen te negatief. Het is een kakofemisme, het tegengestelde van een eufemisme. Meisje daarentegen heeft iets liefs en zachts en suggereert bovendien een meegaande rol. De hedendaagse pooier wil er alles aan doen om zo keur...

Lees verder
1990
2022-08-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

meisje

meisje - Te gebruiken voor vrouwelijke personen in de periode tussen geboorte tot en met adolescentie.

1977
2022-08-08
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

meisje

meisje - lichtekooi: zie voor een gelijke sociale neergang van het neutrale begrip ‘(me)vrouw, meisje’ o.a. madam, snoer (eig.: ‘schoondochter’) en hd. Dirne, fr. fille. Die yewerts een heymelic meissen te doen hadde dien gheriefde si, Evang. v. d. Spinr. 38 [± 1520].Als student en ook als soldaat, hebben de meisjens...

Lees verder
1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

meisje

o. (-s), 1. kind van het vrouwelijk geslacht: school voor meisjes; zij is de gelukkige moeder van een meisje; dochter: hij heeft twee meisjes; ook als aanspreekvorm; 2. huwbare, ongehuwde jonge vrouw: een aardig, een mooi meisje; wij zijn meisjes onder elkaar, wij hoeven ons niet te generen, kunnen vrijuit over alles praten; scherts, ook door mann...

Lees verder
1964
2022-08-08
voornamen

Voornamenboek

Meisje

v Bij deze verkorte naam is het moeilijk om met zekerheid de oorsprong te bepalen. Er zijn verschillende mogelijkheden: uit Mees, Meeuwis, van Bartholomeus of vleivorm van Meie (vgl. Stark 85: Maizo = Magizo). Voorts komt in het Oudsaksisch een vrouwennaam Mese voor, dit is ‘mees’, zoals ook andere vogelnamen in vrouwennamen voorkomen (...

Lees verder
1952
2022-08-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Meisje

s.n., (jong)faem, pl. -fammen; (verloofde), faem; klein —, famke (it) fanke(it); snibbig—, snib(be); neuswijs —, sniggel, snichel; als (van) een — (jong)fammich; de -s, de fammensbern, de fam(me)jonges.

1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Meisje

o. (-s), 1. kind van ’t vrouwelijk geslacht: school voor meisjes; zij is de gelukkige moeder van een meisje; — dochter: hij heeft twee meisjes; — ook als aanspreekvorm. 2. huwbare, ongehuwde jonge vrouw: een aardig, een mooi meisje; — (zegsw.) alle mooie meisjes komen in de hemel; — wij z...

Lees verder
1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

meisje

o.-s; verkleinwoord van meid: 1. kind v.h. vrouwelijk geslacht; huwbare, ongehuwde jonge vrouw; juffer of juffrouw: in dat gezin zijn twee jongens en drie meisjes; een onbedorven meisje van 18 jaren; 2. dienstmeisje: ze houden een dagmeisje en een kindermeisje; 3. verloofde, aanstaande: hoe maakt het uw meisje?

Lees verder
1898
2022-08-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Meisje

Meisje o. (-s), kind van ’t vrouwelijk geslacht: op de school zijn jongens en meisjes; een mooi, een leelijk meisje; zij is van een meisje bevallen; — huwbare, ongehuwde jonge vrouw; (spr.) wij zijn onder ons meisjes, wij behoeven ons niet te geneeren, kunnen vrijuit over alles praten; schertsend ook door mannen gebezigd, als ze iets wi...

Lees verder
1898
2022-08-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Meisje

zie Dochter.