Wat is de betekenis van meetkundige plaats?

2024-07-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Meetkundige plaats

verzameling (figuur) van alle punten, lijnen, vlakken die aan één of meer bepaalde voorwaarden voldoen.

2024-07-15
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Meetkundige plaats

Vert. van Gr. In de Gr. wiskunde onderscheidt men de, d.z. rechte lijn en cirkel; d.z. de kegelsneden (die immers door snijding met een stereometrisch lichaam ontstaan) en d.z. krommen van hogeren graad en transcendente krommen.

2024-07-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Meetkundige plaats

(meetk.) is de figuur, gevormd door alle punten met een zelfde eigenschap. Zoo is in het platte vlak de cirkel en in de ruimte de bol de m. p. van de punten, die een gegeven afstand hebben tot een vast punt. Ook m. p. van rechten en andere fig. worden in de meetk. behandeld. Lit.: ➝ Planimetrie; Stereometrie. v. Kol.

2024-07-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

meetkundige plaats

de verzameling van alle elementen die een zekere eigenschap bezitten. B.v. de meetkundige plaats van de punten in een plat vlak die op een gegeven afstand a van een gegeven punt P liggen is de cirkel met middelpunt P en straal a; de meetkundige plaats van de punten in het vlak waarvan de afstanden tot twee gegeven punten een constante som hebben, i...