2019-11-20

Meeste stemmen gelden?

Stel 5 kiezers evalueren kandidaten A en B als volgt: $$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline Kiezer& 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline A& zeer goed & goed & acceptabel & slecht & verwerpelijk \\ \hline B& goed & acceptabel & slecht & excellent & zeer goed \\ \hline \end{array}$$$ Bij Meeste Stemmen Gelden wint A met 3-2. Maar B heeft betere beoordelingen dan A! De eerste drie kiezers prefereren A (licht) boven B, de laatste twee kiezers prefereren B (sterk) boven A. Bij Mees...