Wat is de betekenis van Meervoudige vraag?

2023-09-27
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Meervoudige vraag

Een meervoudige vraag is een vraag die opgesplitst is in verschillende onderdelen. We onderscheiden twee soorten meervoudige vragen, namelijk vragen die antwoorden opleveren die onafhankelijk van elkaar zijn (serievragen) en vragen waarin antwoorden gevraagd worden die afhankelijk zijn (samengestelde vragen).