2019-12-09

Meerduidigheid

Termen die twee of meer betekenissen hebben worden meerduidig genoemd. Meerduidigheid is niet hetzelfde als vaagheid. ‘Kaal’ is vaag (hoeveel haren kan een kale man hebben?) maar niet meerduidig. Een meerduidige term is soms heel precies in elk van zijn betekenissen. Het is ook te verdedigen dat meerduidigheid op termen slaat, vaagheid op begrippen. ‘Hoe meerduidig is “meerduidig”?’ is een geliefde filosofische vraag. Meerduidigheid kan betrekking hebben op woorden, uitdrukkingen en...

2019-12-09

Meerduidigheid

Het bestaan van verschillende perspectieven op het aan te pakken probleem.