Wat is de betekenis van Meerduidigheid?

2024-04-23
Basisboek integrale veiligheid begrippenlijst

Wouter Stol (2006)

Meerduidigheid

Het bestaan van verschillende perspectieven op het aan te pakken probleem.

2024-04-23
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Meerduidigheid

Termen die twee of meer betekenissen hebben worden meerduidig genoemd. Meerduidigheid is niet hetzelfde als vaagheid. ‘Kaal’ is vaag (hoeveel haren kan een kale man hebben?) maar niet meerduidig. Een meerduidige term is soms heel precies in elk van zijn betekenissen. Het is ook te verdedigen dat meerduidigheid op termen slaat, vaagheid op begrippen...