Synoniemen van Meer

2019-12-13

Meer

1. mag het iets/een ietsje/een grammetje -/minder (zijn)?, cliché van o.a. slagers, schertsend ook op andere terreinen overgedragen. Mag het een grammetje minder? Door het verbod op drugs heeft de zelfdisciplinering van de gebruiker, die bij alcohol wél gangbaar is geworden, nooit kunnen groeien. (HP/De Tijd, 22/03/96) Mag het ietsje minder? Een omwegcarrière is minstens zo interessant als een pijlsnelle weg omhoog. (Elsevier, 08/06/96) 2. - moet dat niet zijn, dat volstaat; meer heb je nie...

2019-12-13

Meer

Zie Odmar

2019-12-13

meer

meer - bijwoord, zelfstandig naamwoord 1. naast dat wat al genoemd is ♢wie waren er nog meer? 1. wat wil je nog meer? [verder nog] 2. je hebt zonder meer gelijk [zonder dat ik daarover na hoef te denken] 3. onder meer [onde...

2019-12-13

Meer

Meer - (Jan van der), zie VERMEER VAN DELFT en VERMEER VAN HAARLEM.

2019-12-13

-meer

-meer - Achtervoegsel 1. Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'meros' (deel)

2019-12-13

Meer

Een meer is eene natuurlijke waterkom, door land omgeven. Veelal wordt een meer gevoed door ééne of meer rivieren, welke er zich in uitstorten, terwijl het desgelijks zich door eene rivier van zijn overtollig water ontlast. Men heeft meren, die wegens hunne uitgebreidheid den naam van zeeën dragen, zooals de Caspische Zee, de grootste van alle (84131/4de geogr. mijl), alsook andere, welke men alzoo genoemd heeft, bijv. de Doode Zee (231/3de geogr. mijl) in Palaestina. Men verdeelt de meren i...