2020-01-24

meedelen

meedelen - Werkwoord 1. (ditr) een feit vertellen Wat ik jullie nog zou meedelen is dat wij morgen niet hoeven te vergaderen. Wij kregen meegedeeld dat de vergadering niet door ging. Woordherkomst samenstelling van mee(bijwoord) en delen(werkwoord) Antoniemen achterhouden Verwante begrippen mededeling

2020-01-24

meedelen

meedelen - regelmatig werkwoord uitspraak: mee-de-len 1. vertellen hoe het is ♢hij heeft ons meegedeeld dat de zaak verkocht is 1. hierbij deel ik u mee .... [begin van zakelijke brief] 2. er ook een deel van ontvangen ♢ik wil graag meedelen in de prijs Regelmatig wer...

2019-07-10

louwpoekelen

niets zeggen; niets meedelen.

2020-01-09

Iemand iets onder de roos vertellen

iemand in het geheim iets meedelen.

2019-07-27

communicatie (kommunikatie)

communicatie (kommunikatie) - [→Lat. communicare,gemeen hebben, delen in iets, meedelen], v. (-s), 1. mededeling, kennisgeving; 2. verkeersverbinding: een stoomboot voorziet in (onderhoudt) de — tussen die beide plaatsen; in — staan met; tactische de gemeenschap tussen de legerafdelingen onderling; strategische die van de legerafdelingen met het punt waarvan de operatie is uitgegaan; 3. gedragswijze van organismen, m.n. van mensen en dieren, waarbij sprake is van wederzijdse be...

2017-04-20

Profit sharing

Winstdelingsregeling op basis waarvan de werknemers meedelen in de overwinst van de onderneming.

2019-07-10

louwsmoezen

niets zeggen; niet meedelen. Ik moet kotsen voor de goochemerd (rechtercommissaris), maar ik smoes louw, ik zeg niets.

2017-05-10

vermijdingsgedrag (2)

Een handelwijze van de brenger van slecht nieuws waarbij hij/zij voorkomt om het slechte nieuws zelf direct te moeten meedelen.

2018-12-06

UITLEG

UITLEG - m. uitlegging: ik kan er u geen uitleg van geven; — iem. tekst (ook taal) en uitleg geven, alles uitvoerig meedelen; — nieuwe stadswijk: hij woont aan de uitleg.

2017-03-27

afbellen

afbellen: bij het baanwielrennen door middel van de bel op de piste meedelen dat de wedstrijd om een of andere reden (een valpartij bijvoorbeeld) wordt stopgezet.

2018-11-01

Onkundig

bn. (-er, -st), iets of iem. niet kennende : het Franse Gouvernement was onkundig van de nationale stemming; — iem. van iets onkundig laten, het hem niet meedelen; —• onwetend : een onkundig volk.

2019-06-08

community-school

community-school - Onderwijsinstellingen waarvan de voorzieningen en lesprogramma's nauw verbonden zijn met het leven en de behoeften van de hele gemeenschap die er ook in kan meedelen.

2019-06-08

gemeenschapsscholen

gemeenschapsscholen - Aanduiding voor scholen waarvan de voorzieningen en lesprogramma's nauw zijn verbonden met het leven en de behoeften van de hele gemeenschap die er ook in kan meedelen.

2019-03-21

bevangen (aanvatten)

bevangen (aanvatten) - (beving, heeft bevangen), aanvatten; thans alleen oneig., overmeesteren, van aandoeningen die zich als een gesteldheid aan de hele persoon meedelen: van de wijn — zijn; een duizeling had hem van koude, door de warmte —, daardoor duizelig, bewusteloos geworden.

2018-12-06

UITWEIDEN

UITWEIDEN - (weidde uit, heeft uitgeweid), ten einde weiden; (fig.) wijdloopig zijn: over iets uitweiden; wil men goed onderwijzen, dan moet men niet te veel uitweiden, te veel bijzonderheden meedelen, van de hoofdzaak afwijken. UITWEIDING, v. (-en), het uitweiden; breedvoerige omschrijving; afwijking van de hoofdzaak.

2019-08-09

Epiek

Wanneeer een schrijver (dichter) iets wil meedelen, kan hij dit op twee manieren doen, n.l. zo, dat zijn persoon niet betrokken wordt bij wat hij meedeelt, of zodanig, dat het vooral aankomt op de verhouding van het meegedeelde tot hemzelf. In het eerste geval heet de mededeling objectief of episch, in het tweede geval subjectief of lyrisch. Het woord episch is afgeleid van het Grieks woord epos, dat woord, of ook verhaal, betekent. De epische dichtkunst of epiek is dus een kunst, die den perso...

2017-10-03

deel mee

deel mee - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van meedelen     * Ik deel mee 2. gebiedende wijs van meedelen     * deel mee! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van meedelen     * deel mee je?

2017-10-03

deelt mee

deelt mee - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van meedelen     * Ik deelt mee 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van meedelen     * deelt mee! 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van meedelen     * deelt mee je?

2017-12-04

meedeelt

meedeelt - Werkwoord 1. (in een bijzin) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van meedelen ♢... dat jij meedeelt2. (in een bijzin) derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van meedelen ♢... dat hij meedeelt

2017-10-03

dele mee

dele mee - Werkwoord 1. aanvoegende wijs van meedelen