Wat is de betekenis van mediteren?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mediteren

mediteren - Werkwoord 1. (inerg) in zichzelf keren om de diepste werkelijkheid te ervaren 2. (inerg) in gedachten verzonken zijn 3. (inerg) een contemplatieve, vrome overdenking houden Woordherkomst afgeleid van het Franse méditer (met het achtervoegsel -eren) Verwante begrippen peinzen, contempleren

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mediteren

mediteren - regelmatig werkwoord uitspraak: me-di-te-ren 1. je hersens laten werken ♢wat zit je weer te mediteren! 2. je tijdelijk heel sterk concentreren op je eigen innerlijk ♢om rustig te wor...

Lees verder
1993
2021-01-27
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Mediteren

overwegen; peinzen; godsdienstige overpeinzingen maken

1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mediteren

(mediteerde, heeft gemediteerd), (<Fr.), peinzen (over); — (abs.) in gedachten verzonken zijn.

1948
2021-01-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mediteren

bepeinzen, wikken en wegen; peinzen; R.K. zich ter wille van stichtelijke zelfheiliging overgeven aan stille gebeden of vrome bespiegelingen inz. van het lijden van Jezus (vooral in de Vastentijd).