Wat is de betekenis van Mediaan inkomen?

2016
2020-10-31
Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Mediaan inkomen

Het inkomen dat ten minste door de helft van de mensen wordt verdiend.