2019-10-20

Medemblik

Stad, ontstaan in de eerste helft van de 8ste eeuw op een vanaf Abbekerk lopende kreekrug. Bij de huidige Kerksteeg en Oostersteeg ontwikkelde zich op de kreekrug een langgerekte woonterp met ten noorden daarvan de tot Oude Haven afgedamde kreekrest de Middenleek, die de stad haar naam gaf. De eerste vermelding (Medemolaca) dateert uit 985. De dam in de Oude Haven bevond zich ter plaatse van het huidige plein voor het raadhuis. De bebouwing ten noorden van de Oude Haven verdween door het opdring...

2019-10-20

Medemblik

City, originated in the first half of the 8th century on a creek ridge from Abbekerk. At the current Kerksteeg and Oostersteeg an elongated residential area developed on the creek with north of the creek de Middenleek dammed up to Oude Haven, which gave the city its name. The first mention (Medemolaca) dates from 985. The dam in the Oude Haven was located at the location of the current square in front of the town hall. The buildings to the north of the Oude Haven disappeared due to the intrusive...

2019-10-20

Medemblik

Twee kilometer ten noorden van de haven van Medemblik staat windpark Lely in het water. Het is het eerste offshorewindpark in Nederland. Elk jaar wordt in het weekeinde van week 34 de 24 uurs Zeilrace gehouden. Het is het grootste evenement voor zeiljachten in Nederland. Er doen bijna 900 jachten met in totaal zo'n 6000 bemanningsleden aan mee. De feestelijke intocht van deze armada trekt elk jaar drommen bezoekers naar het IJsselmeerstadje. De prijsuitreiking vindt traditioneel op zondagochtend...

2019-10-20

Medemblik

Medemblik, - gem. in N.-Holland, in ’t N, van Drechterland langs de Zuiderzee, 887 II.A., alles klei; 2800 inw., waarvan 2500 in de stad. De stad M. ligt aan de Zuiderzee bij de spoorlijn naar Hoorn. Het is een der oudste plaatsen van N.-Holl., en heette vroeger Medemelacha; men meent, dat de Friesche koningen er hun zetel hadden, Floris V stichtte er ± 1285 een kasteel en schonk de plaats in 1288 stadsrechten. Het heeft in de verdere geschiedenis van N.-Holl. steeds een voorname rol gespeeld...

2019-10-20

Medemblik

Gemeente en stad aan het IJselmeer, in het Westfriesche zeekleigebied der provincie N. Holland; opp. 14 645 ha (13 760 ha van de ➝ Wieringermeer), omvattende de stad M., de buurtschap Brake en in genoemde droogmakerij de dorpen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf, alsmede Oude Zeug; ca. 6100 inw., waarvan ca. ⅓ Kath. en ⅔ Prot. Hiervan wonen ongeveer 1500 in de Wieringermeer, die weldra een zelfstandige gemeente zal zijn. De Kath. behooren tot de parochie M. en de in de droogmakerij ges...