Wat is de betekenis van mededelen?

2024-04-12
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

mededelen

mededelen - Werkwoord 1. (ov) deelnemen, deel hebben 2. (ditr) doen vernemen Dit hebben wij nooit medegedeeld gekregen. Woordherkomst samenstelling van mede(bijwoord) en delen(werkwoord) Synoniemen [2]: berichten [2]: verhalen Verwante begrippen [2]: vertellen, [2]...

2024-04-12
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

mededelen

mededelen - regelmatig werkwoord uitspraak: me-de-de-len 1. vertellen hoe het is ♢ik moet u helaas mededelen dat het artikel uitverkocht is 1. hierbij deel ik u mede ... [beginzin van een brief]...

2024-04-12
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

mededelen

1. vertellen; 2. schrijven; 3. meedelen.

2024-04-12
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Mededelen

v., fornije, fordútse, trochdwaen, to witten dwaen, meidiele.

2024-04-12
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-12
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

mededelen

deelde mede, heeft medegedeeld; deelgenoot maken van, aan anderen geven; doen weten; Z.-N. medeërven; ook: meedelen.

2024-04-12
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

mededelen

('me:də) (deelde mede, heeft medegedeeld) 1. deelhebben in, deelnemen aan : hij mag in de erfenis. 2. deelgenoot maken van : zekere rechten -. 3. geven aan anderen : schotten -. 4. doen weten, kond doen : dat bericht zal ik u -. Syn. ➝ berichten.

2024-04-12
Het juiste woord

Dr. L. Brouwers (1928)

Mededelen

Werkwoord: mondeling mededelen, berichten, bericht geven van, boodschappen, aanzeggen, omzeggen, buurten, rondzeggen, uitzeggen, voortzeggen, rondvertellen, rondbrieven, rondstrooien, ompraten, praatjes in omloop brengen, met iets te koop lopen, te koop dragen, kraaien, uitkraaien, iets de buurt rondkraaien, een bericht lanceren, afroepen, u...