Wat is de betekenis van mechanisme?

2019
2021-09-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mechanisme

mechanisme - Zelfstandignaamwoord 1. (techniek) een constructie van onderling beweegbaar aan elkaar verbonden delen, machinerie Een aan een mechanisme opgelegde beweging wordt omgezet in een verlangde, van het mechanisme af te nemen beweging. 2. (scheikunde) de manier waarop een rea...

Lees verder
2018
2021-09-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mechanisme

mechanisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: me-cha-nis-me 1. hoe het doet waarvoor het bedoeld is ♢het mechanisme van deze camera is ingewikkeld 1. het afweermechanisme [de manier waarop je licha...

Lees verder
1994
2021-09-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Mechanisme

[Fr. mécanisme] (samenstelling van) mechaniek.

1993
2021-09-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Mechanisme

mechaniek; inwendig samenstel van een werktuig; leer dat elk gebeuren verklaart door de wetten van de mechanica

1974
2021-09-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

mechanisme

de opvatting dat levensverschijnselen verklaard kunnen worden door natuurlijke- en scheikundige wetmatigheden. De reactie tegen het mechanisme is het vitalisme.

1955
2021-09-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Mechanisme

inwendige samenstelling van werktuig of orgaan, dat het in werking stelt

1955
2021-09-18
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MECHANISME

is een filosofische theorie, die het onderscheid tussen het leven en de levenloze natuur opheft door te stellen, dat alles wat gebeurt te herleiden is tot physisch-chemische reacties en gehoorzaamt aan mechanische wetten. De mechanistische theorie leidt vanzelfsprekend tot een streng determinisme: vrijheid is in de causaal bepaalde kosmos een ficti...

Lees verder
1952
2021-09-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Mechanisme

s.n.; het —, it wurk, it rinnend wurk, it geande wurk.

1950
2021-09-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mechanisme

(<Fr.), o., 1. samenstel van bewegende delen, van organen, waardoor een geheel in werking wordt gebracht; 2. (wijsb.) stelsel dat elk stoffelijk gebeuren poogt te verklaren door plaatselijke, materiële beweging.

Lees verder
1948
2021-09-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

mechanisme

o. inwendig samenstel v. e. werktuig, drijf werk; inrichting en werkingswijze v. machine en orgaan.

1933
2021-09-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mechanisme

1) de inwendige bouw v/e machinerie; 2) wereldbeschouwing, die alles verklaart u/h werken v. krachten en oorzaken zonder doel, in tegenstelling m/d teleologie, die i/d opeenvolgende gebeurtenissen een doelbewuste leiding ziet.

Lees verder
1933
2021-09-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mechanisme

of mechanicisme (Gr. mèchanè = werktuig) is een bepaalde wijze van natuurbeschouwing, welke elk stoffelijk gebeuren zoover als mogelijk poogt te verklaren door plaatselijke beweging van in-zich-passieve, qualiteitlooze stukjes uitgebreidheid. Het m. ontkent dus in de eerste plaats, dat kleuren, geluid, warmte, enz. hoedanigheden zoude...

Lees verder
1898
2021-09-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mechanisme

Mechanisme o. inwendige inrichting of samenstelling van een werktuig, drijfveer, bewerktuiging.