Wat is de betekenis van Matador?

2019
2021-06-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

matador

matador - Zelfstandignaamwoord 1. stierenvechter 2. de eerste onder de eersten Woordherkomst uit het Spaans Synoniemen [1] banderillero, espada, picador, toreador, torero

Lees verder
2017
2021-06-13
Uit Oost en West

verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië

matador

zie omberen.

Lees verder
2003
2021-06-13
Popmuziek

van A tot Z

Matador

Independent label uit New York. Geniet een grote reputatie op het gebied van lo-fi, avantgarde en alternatieve rock. Belangrijke artiesten: Guided By Voices, Pavement, Yo La Tengo, Jon Spencer Blues Explosion en Solex.

Lees verder
1994
2021-06-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Matador

[Sp., van Lat. mactatorem, 4e naamv. van mactator, van mactare, -atum = doden] stieredoder bij stieregevecht; eerste, kopstuk, flinke kerel, kraan.

1993
2021-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Matador

stierenvechter die de stier doodt; steen met zeven ogen of dubbel blank (domino); hoogste troeven (kaartsp.); uitblinker

1990
2021-06-13
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

matador

matador - Stierenvechters die de stier doden door middel van een zwaard.

1973
2021-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

matador

[Sp., doodslager], m. (-s), 1. (in Spanje) persoon die bij stieregevechten de stier afmaakt; 2. (fig.) baas, iemand van invloed door macht, geld, bekwaamheid enz.: hij is de — van zijn klas, de eerste; 3. de hoogste en op elkaar volgende troeven in het omber-, quadrilleen solospel; 4. steen met zeven (soms ook tien) ogen in een bepaald dom...

Lees verder
1955
2021-06-13
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Matador

stierenvechter, die de dodelijke stoot toebrengt; man van betekenis, meester in zijn vak; hoge troef; steen met zeven ogen of dubbelblank in het dominospel.

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Matador

(Sp.), m. (-s), [eig. doodslager] 1. (in Spanje) persoon die bij stierengevechten de stier afmaakt; 2. (fig.) baas, iem. van invloed door macht, geld, bekwaamheid enz.: hij is de matador van zijn klas, de eerste; 3. de hoogste en op elkander volgende troeven in het omber-, quadrille- en solospel; 4. term in zeker dominospel: steen met zeven...

Lees verder
1949
2021-06-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Matador

(Sp.), doder, stierenvechter die, te voet, het dier doodt; fig. uitblinker.

1948
2021-06-13
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

matador

(Sp.) m. 1 doodslager; stierendoder In Spanje; kopstuk, Piet, eerste baas; 2 een der hoogste troeven in t kaartspel; steen met 7 ogen of dubbelblank bij het Russisch domino (nossen).

1933
2021-06-13
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Matador

1) Spaansch stierenvechter; 2) in sommige kaartspelen de hoogste troefkaart.

Lees verder
1928
2021-06-13
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Matador

(Spaans: doder). Bij de stierengevechten, waarvoor wij Noorderlingen in het algemeen niet veel sympathie gevoelen, doch die vooral in Spanje zeer geliefd zijn, speelt de „matador” de voornaamste rol. Hij is het, die den gekwelden, uitgeputten stier met zijn degen den genadestoot toebrengt. In onze taal wordt dit woord gebruikt, om er ie...

Lees verder
1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Matador

benaming voor de hoogste troeven, die men alleen of met zijn maat van bovenaf op elkaar volgend in handen heeft; overdr. ook een baas, een piet in eenige kunst of wetenschap, ’t Woord is uit het Spaansch, waar het doodslager beteekent.

1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Matador

Matador m. (-s), [eigenlijk doodslager] stierendooder (in Spanje): persoon die in de stierengevechten den stier afmaakt; (fig.) iem. van invloed door macht, geld, bekwaamheid enz.: hij is de matador van zijn klas, de eerste; — (Z. A.) bovenbaas; — de hoogste en op elkander volgende troeven in het omber-, quadrille- en solospel; term in...

Lees verder
1870
2021-06-13
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Matador

Matador, afkomstig van het Latijnsche mactator (doodslager), noemt men in Spanje bij de stierengevechten den voornaamsten strijder, die aan het tot het uiterste getergde dier den doodelijken stoot toebrengt. — In verschillende kaartspelen is matador de hoogste troef of de reeks der hoogste troeven.

1864
2021-06-13
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

matador

matador - m. (matadoren), stierendooder (in Spanje); (in sommige kaartspelen) de hoogste op elkander volgende troeven; (fig.) man van groot vermogen of aanzien, iemand die uitmunt in eenige kunst enz