Wat is de betekenis van massaal?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

massaal

massaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. op grote schaal, in groten getale Door het politieoptreden is de Occupy-beweging alleen maar massaler geworden. Woordherkomst Afgeleid van massa met het achtervoegsel -aal .

Lees verder

Direct toegang tot alle 13 resultaten over massaal?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

massaal

massaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: mas-saal 1. heel groot ♢het afsluiten van de stad was een massale operatie Bijvoeglijk naamwoord: mas-saal ... is massaler dan ... het massaals...

Lees verder
2023-05-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Massaal

[Lat. massalis = tot de massa behorend] een samenhangend geheel vormend; een zeer groot geheel vormend, geweldig groot; in massa.

2023-05-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Massaal

een samenhangend geheel vormend; in groten getale gelijk

2023-05-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Massaal

in massa optredend

2023-05-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Massaal

adj., massael, mansael.

2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Massaal

(<Lat.), bn., 1. een samenhangende massa vormend : een massale boedel, die nog niet verdeeld is; massale bezitters, bezitters in het gemeen; 2. massaal gesteente, een nietgelaagd gesteente ; — massale vulkaan, waarvan de kegel uit een ongelaagde massa bestaat; 3. een zeer groot of groots geheel vormend, geweldig: de massale gebouwen de...

Lees verder
2023-05-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

massaal

een samenhangend geheel vormend, in massa; massale inboedel, m. onverdeelde boedel.

Lees verder
2023-05-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

massaal

bn.; in massa; door de massa; een samenhangend geheel vormend: het massaal goederenvervoer; een massale beweging in de gymnastiek; een massale boedel, onverdeelde.

2023-05-29
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

massaal

een geheel vormend, in massa.

2023-05-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

massaal

(mas'sa:l) bn. (...sale) 1. een samenhangende massa vormend : het bezit; de ...sale boedel. 2. in massa : het goederenvervoer. 3. geweldig, groots : een ...sale indruk.

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

massaal

[→Lat.], bn., 1. een samenhangende massa vormend: een massale boedel, die nog niet verdeeld is; massale schuldeisers, schuldeisers die een concurrente vordering op een boedel hebben; 2. gesteente, niet-gelaagd gesteente; massale vulkaan, waarvan de kegel uit een ongelaagde massa bestaat; 3. een zeer groot of groots geheel vormend, geweldig:...

Lees verder
2023-05-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Massaal

MASSAAL, bn. tot de massa behoorend, eene samenhangende massa vormend; een massale boedel, die nog niet verdeeld is; — massaal gesteente, een niet-gelaagd gesteente; • — massale vulkaan, waar van de kegel uit eene ongelaagde massa bestaat; — het massaal goederenvervoer, in massa.

Lees verder