Wat is de betekenis van Massa ledig voertuig?

2023-10-02
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Massa ledig voertuig

Dit is de massa van een voertuig, uitgedrukt in kilogram, zonder passagiers en lading. Bron: rdw.nl.