Wat is de betekenis van Marne?

2023-10-02
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

dr. H.A. Visscher (2002)

Marne

Voormalige graafschap in het uiterste noordwesten van het Groningse vasteland. Ze omvat het beterpte oude kwelderpolderland benoorden de gelijknamige stroom en enkele jongere bedijkingen langs de Waddenzee. De meeste dorpen liggen er op een drietal kwelderwallen. Sinds 1989 ressorteert de streek onder een grote gelijknamige gemeente.

2023-10-02
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

MARNÉ

Voormalige zeeslenk in het kwelderland van Wonseradeel tussen O.-Vliestroom en Middelzee, N. van Pingjum, W. van Witmarsum, N. van Schraard en Z. van Bolsward. Terug te vinden, o.a. in Bedelaarsvaart, N. van Pingjum, in landsloten en lage terreinstroken, tot Bolsward. Naam bewaard in de streek Marninge en de M.-dijk (ook Mane-, Meanedyk) N. daarvan...

Direct toegang tot alle 12 resultaten over Marne?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Marne

mergel(aarde).

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Marne

rivier in Frankrijk, ontspringt op het plateau van Langres, mondt bij Charenton in de Seine uit. 525 km, 473 km bevaarbaar, 180 km gekanaliseerd.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Marne

1) rivier in Frankrijk, zijrivier v/d Seine, ontspringt o/h plateau v, Langres, 525 km; Sept. 1914 werd hier de veldslag (M.-slag) geleverd, die den Duitschen opmarsch stuitte; 2) Fransch depart., hoofdst. Chalöns-sur-Marne.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Marne

1° Zijrivier van de Seine (XI 96 F2), ontspringt op het Plateau de Langres, doorloopt met een wijden boog de Champagne en mondt bij Parijs in de Seine uit. Totale lengte ca. 525 km, waarvan 473 km bevaarbaar. De M. vormt de verbinding tusschen Rijn, Maas, Saône en Le Hâvre. De benedenloop is nl. gekanaliseerd (180 km), hierbij sluit...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Marne

('marnə) v. rivier in Frankrijk 525 km lang.

2023-10-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Marne

Bij het horen van dit woord denkt ieder direct aan de Franse rivier, welke door den Groten Oorlog een wereldvermaardheid heeft verkregen. Zij is een zijrivier van de Seine, ontspringt, evenals onze Maas, op het plateau van Langres en verenigt zich ten Oosten van Parijs bij de voorstad Charenton met de Seine. Het was in de nabijheid van deze rivier,...

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Marne

Marne - 1) dep. van Frankrijk; 8.200 K.M.2 436.000 inw.; omvat een gedeelte van het dorre, eentonige krijtplateau, de Champagne pouilleuse, dat in het O. met een steilen, 200 M. hoogen rand naar het vruchtbaarder, uit onderkrijt bestaande, boschrijke plateau der Argonnes afdaalt en in het W. begrensd wordt door den steilen 200 a 300 M. hoogen wand...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Marne

1) Departement in Frankrijk, gevormd uit een gedeelte van de oude prov. Champagne. Het ligt in het stroomgebied van de Seine en heeft bovendien nog de rivieren Marne, met de Biaise en de Ornain, de Aube, de Aisne met de Suippe en de Vesle. In het z. is de grond zeer vruchtbaar, in het w. over het geheel dor. Er wordt overvloedig graan verbouwd, maa...

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Marne

1) lat. Matrona, rivier in Frankrijk, ontspringt vijf kwartier g. bezuiden Langres, besproeit de steden Chaumont, Joinville, St.-Dizier (waar zij bevaarbaar wordt), Vitry, Châlons-sur-Marne, Epernay, Dormans, Château-Thierry, La-Ferté-sousJouarre, Meaux, Lagny, Alfort, en valt bij Charenton in de Seine. In haren 59 mijlen langen...

2023-10-02
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

Marne

Matrona. flu. Gall.