Wat is de betekenis van Marktmechanisme?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

marktmechanisme

Het marktmechanisme verwijst naar het proces waarbij de prijzen van goederen en diensten worden bepaald door de interactie van vraag en aanbod in een markteconomie. In een marktsysteem worden prijzen vastgesteld op basis van de onderlinge dynamiek tussen consumenten die goederen en diensten willen kopen en producenten die deze goederen en diensten...

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

marktmechanisme

marktmechanisme - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) samenstelling en werking van de markt Woordherkomst samenstelling van markt en mechanisme

2024-05-21
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Marktmechanisme

Het aanbod van goederen en diensten komt tot stand door de vrije werking van vraag en aanbod.

2024-05-21
Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Marktmechanisme

Door de handel van goederen ontstaat er een vraag en aanbod. Deze krachten werken samen om een marktmechanisme te vormen waarbij een prijs tot stand komt. Economen spreken van marktevenwicht als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Bij een hogere vraag zal de prijs omhoog gaan terwijl bij een hoger aanbod de prijs daalt. In het marktmechanisme m...

2024-05-21
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

marktmechanisme

De werking van vraag en aanbod zorgt ervoor dat op de markt een evenwichtsprijs tot stand komt.

2024-05-21
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

marktmechanisme

De werking van vraag en aanbod zorgt ervoor dat op de markt een evenwichtsprijs tot stand komt.

2024-05-21
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

marktmechanisme

De invloed die aanbod en vraag op elkaar uitoefenen. In het algemeen leiden bijvoorbeeld hogere prijzen tot meer aanbod en vermindering van de gevraagde hoeveelheid, terwijl lagere prijzen een vermindering van het aanbod en een vergroting van de vraag bewerkstelligen. Zie ook: evenwichtsprijs. marktvolgersprijsbeleid (follow-the-leader pricing) Vo...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Marktmechanisme

Uit de ontmoeting van de collectieve vraag en het collectieve aanbod komen prijzen tot stand die op de beslissingen van individuele vragers en aanbieders van grote invloed zijn.