2020-04-06

Marktanalyse

De directe vraagomgeving van een organisatie heeft een doorslaggevende impact op de strategische, commerciële en operationele uitwerking van een voorgenomen investering. Marktanalyse is binnen new business planning één van de belangrijkste elementen van omgevingsonderzoek. Zonder marktanalyse mist new business planning een fundament voor de keuzen die ten aanzien van een geplande investering worden gemaakt. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten staat daarom een marktanalyse altijd...

2020-04-06

Marktanalyse

(handelsecon.), het onderzoek naar de samenstelling van het afzetgebied, als zoodanig een onderdeel van het conjunctuuronderzoek. Sinds eenigen tijd heeft deze analyse een meer wetenschappelijk karakter gekregen, waarbij de markt niet alleen geographisch wordt beschouwd, maar waarbij de markt meer abstract wordt bezien als de verhouding tusschen vraag en aanbod. Bij dit onderzoek kan men m. nog onderscheiden van marktwaarneming, waarbij de eerste een statisch karakter heeft en de opmeting doet v...

2020-04-06

Marktanalyse

Wetenschappelijk onderzoek der factoren die vraag en aanbod op een bepaalde markt bepalen of beïnvloeden. In de eerste plaats vormt hierbij de statistiek van voortbrenging en verbruik een belangrijk hulpmiddel; daarnaast omvat de M. ook eventueele andere, de toekomstige vraag en het toekomstig aanbod beïnvloedende factoren. Voor de afzonderlijke onderneming vervult de M. goede diensten bij het vaststellen van de richting en omvang van de voortbrenging en de organisatie van de afzet.