Wat is de betekenis van Marketingdoelstelling?

2018
2021-06-13
Clipit media monitoring

Media monitoring

Marketingdoelstelling

Een marketingdoelstelling is een situatie die nagestreefd wordt door middel van het marketingbeleid. Een duidelijk en haalbaar doel met criteria zoals omzet, afzetmarkt, marge en marktaandeel. Deze doelen worden geformuleerd aan de hand van de SMART-regel. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dit voorkomt doelstellingen zo...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten