Wat is de betekenis van Market penetration?

2015
2021-03-05
Redactie Ensie

Startup begrippen osmchreven

Market penetration

De Engelse Term market penetration, in het Nederlands marktpenetratie, verwijst naar de mate waarin een aangeboden product of dienst gebruikt wordt door de consumenten. Om marktpenetratie te meten wordt vaak een formule gebruikt: het aantal gebruikers dat het product bezit, gedeeld door het potentiële aantal gebruikers, vermenigvuldigd met 100. Wan...

Lees verder