Wat is de betekenis van Marie anne de mailly van châteauroux?

2023-04-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Marie anne de mailly van châteauroux

(hertogin), uit de familie INesle, trouwde 1734 met den markies de la Tournelle. Weduwe op haar 23e jaar, boezemde zij eenen biakenden hartstogt in aan Lodewijk XV, die reeds in liefde-betrekking stond met hare beide zusters, nl. mevrouw de Vintimille en mevrouw de Mailly. Zij werd weldra de verklaarde minnares des konings ; en als zoodanig gerugge...

Lees verder