Wat is de betekenis van Marge?

2019
2021-01-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

marge

marge - Zelfstandignaamwoord 1. (typografie) opengelaten ruimte aan de rand van een bladzijde Er stond een opmerking in de marge. 2. (figuurlijk) de speelruimte in een bepaalde situatie Er is niet veel marge in deze zaak. 3. (financieel) het wi...

Lees verder
2018
2021-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

marge

marge - zelfstandig naamwoord uitspraak: mar-zje 1. witte ruimte naast een geschreven of gedrukte tekst ♢ik heb iets in de marge geschreven 1. dat is gerommel in de marge [het levert niets op, het is niet...

Lees verder
2012
2021-01-26
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

marge

Verschil tussen de kosten en opbrengsten in geld of procenten per eenheid product.

2003
2021-01-26
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

marge

marge - Term die op diverse terreinen wordt gebruikt. Bij derivaten is het de Nederlandse vertaling van het Engelse woord ‘margin’. Belegger die opties schrijven, moeten een waarborgsom storten als buffer tegen de risico’s die worden gelopen als er (naakt) opties geschreven worden. Bij financiële instellingen spreekt men van rentemarge, het verschi...

Lees verder
1998
2021-01-26
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Marge

rommelen in de niet de kern van de zaak behandelen; het probleem niet bij de wortels aanpakken; er maar omheen draaien. Vaak gezegd m.b.t. discussies waarbij rond de pot gedraaid wordt; waarbij de essentie niet wordt benaderd. Dat is maar gerommel in de margebet. ‘daar gaat het niet om; dat is niet het kernprobleem’. Het rommelt in de margewil zegg...

Lees verder
1993
2021-01-26
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Marge

speelruimte; kantlijn; verschil tussen bedragen

1990
2021-01-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

marge

marge - Gebieden op gedrukte of beschreven pagina's of op andere vellen met tekst of afbeeldingen, tussen het informatiegebied en de randen van de pagina of het vel.

1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

marge

[Fr.], v./m. (-s), 1. witte rand om de zetspiegel of het geschrevene op een bladzijde (e); bij prenten de rand van het papier buiten de druknaden; 2. speelruimte tussen bedragen, hoeveelheden, kwaliteiten of prijzen. (e) In de typografie spreekt men van margewit, waarmee men het kopwit, rugwit, snijwit en staartwit bedoelt.

Lees verder
1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Marge

(Fr.), v. (-s), 1. witte rand om de drukspiegel of het geschrevene op een bladzijde ; 2. verschil, speelruimte tussen hoeveelheden, kwaliteiten of prijzen: de marge tussen de traktementen der hogere en lagere ambtenaren moet kleiner worden.

Lees verder
1949
2021-01-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Marge

(Lat. margo), rand (1), verschil tussen inkoops- en verkoopsprijs; (2) ruimte aan de rand van een bladzijde.

Lees verder
1948
2021-01-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

marge

(marzjej (Fr.) v. 1 witte rand (v. boek, brief enz.); 2 speling, speelruimte.

1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Marge

1° In het algemeen de ruimte, het verschil tusschen hoeveelheden, kwaliteiten of prijzen. Bij den overzeeschen handel verstaat men er onder, hoeveel procent het werkelijk geleverd gewicht maximaal mag afwijken van het overeengekomen gewicht. Is bijv. geconditionneerd: netto afscheepgewicht ca. 100.000 kg met 2% meer of minder in verkoopers keuz...

Lees verder
1916
2021-01-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Marge

Marge, - rand (aanteekeningen op den opengelaten rand van een bladz. noemt men aant. in margine), ook het verschil tusschen twee prijzen, in het bijzonder tusschen inkoops(of kostprijs) en verkoopsprijs, waaruit de ondernemer zijn winst moet maken.

1914
2021-01-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

marge

marge, - v., onbeschreven rand ; ruimte aan den kant eeuer bladzijde; speelruimte; „marginale aanmerkingen” ; aanteekeningen op den rand.

1910
2021-01-26
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Marge

Marge - Op de meeste beurzen heeft men twee koersen voor een artikel, n.l. den koers, die er voor gevraagd is, en den koers, die geboden is. Men schrijft deze koersen vaak in twee kolommen, die men (bij wissels) noemt geld (argent) en papier (lettre). Het verschil tusschen twee koersen noemt men marge.

1898
2021-01-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Marge

MARGE, v. (-s), het wit aan de kanten eener bladzijde; scheiding, grens de marge tusschen de traktementen der hoogers en lagere ambtenaren moet kleiner worden.

1864
2021-01-26
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

marge

marge - v. (marges), gedeelte van een bladzijde dat niet beschreven wordt