Wat is de betekenis van Mare liberum?

2024-02-21
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Mare liberum

Mare liberum [Lat., vrije zee], het beginsel dat de volle zee niet onder de soevereiniteit van een staat kan worden gebracht. Hugo de → Groot ontwikkelde deze gedachte tegenover het beginsel van → mare clausum.

2024-02-21
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Mare liberum

[Lat.. vrije zee], het beginsel dat de volle zee niet onder de soevereiniteit van een staat kan worden gebracht. Hugo de Groot ontwikkelde deze gedachte tegenover het beginsel van → mare clausum.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Mare liberum

(Lat.), vrije zee. Titel van een verhandeling van Hugo de Groot (1609) waarin hij de vrijheid der zeevaart verdedigt.

2024-02-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Mare liberum

→ Hugo de Groot

Wil je toegang tot alle 5 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

mare liberum

[Lat., vrije zee], het beginsel dat de volle zee niet onder de soevereiniteit van een staat kan worden gebracht. Hugo de Groot ontwikkelde deze gedachte tegenover het beginsel van mare clausum.