2020-01-27

mare

mare - zelfstandig naamwoord uitspraak: ma-re 1. mondelinge of schriftelijke informatie ♢wij ontvingen de mare dat er veranderingen op komst zijn 2. bericht waarvan je niet zeker weet of het waar is ♢de mare gaat dat de paus ons land binnenkort bezoekt Zelfstandig naamwoord: ma-re de mare

2020-01-27

Mare

zie Bericht.

2020-01-27

Mare

Vleivorm van Maria of Marina of van een andere naam met Mar-.

2020-01-27

Mare

Mare - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

2020-01-27

Mare

('mɛə) (Walter de la) Engels letterkundige, 0 1873; schreef o. a. Collected Poems (1920), Ding Dona Bell (1924), Stuff and Nonsense (1927).

2020-01-27

Mare

term die vooral wordt gebruikt om een partij druiven van 4000 kilo, een pers vol, aan te geven. Maateenheid bij de verkoop, respectievelijk koop van druiven.

2019-06-18

Halcyonium mare

Halcyonium mare - = Alcyonium mare.

2019-06-09

Rubrum mare

Rubrum mare - = Erythraeum mare.

2019-06-07

Superum mare

Superum mare - de Adriatische zee.

2019-06-18

Hyrcānum mare

Hyrcānum mare - z. Caspium mare.

2018-09-19

2. mare

2. MARE, v. (Zuidn.) nachtmerrie. Zie MAAR.

2020-01-27

maar (mare)

(ma:r) v. (maren) mare.

2017-08-02

Mare liberum

Mare liberum [Lat., vrije zee], het beginsel dat de volle zee niet onder de soevereiniteit van een staat kan worden gebracht. Hugo de → Groot ontwikkelde deze gedachte tegenover het beginsel van → mare clausum.

2019-06-09

Pigrum mare

Pigrum mare - de gestolde zee, zie Cronium mare.

2019-06-07

Tyrrhenum mare

Tyrrhenum mare - = mare inferum, de Tyrrheensche of Toscaansche zee.

2019-06-07

Suebicum mare

Suebicum mare - de Oostzee.

2019-06-18

Internum mare

Internum mare - ἡ ἔσω of ἐντός θάλαττα, door de Rom. ook dikwijls nostrum mare genoemd, de tegenw. Middellandsche zee.

2018-09-19

3. mare

3. MARE, v. (-n), ketelvormige inzakking in niet-vulkanisch gesteente, gewoonlijk een meer.

2018-09-19

1. mare

1. MARE, MAAR, v. (maren), (alleen nog in hoogeren stijl) tijding, bericht; faam.

2019-06-18

Caspium mare

Caspium mare - ἡ Κασπία θάλαττα, de Caspische zee. Het zuidelijk deel heet Hyrcanum mare. Omtrent de ware ligging en de grootte dezer zee heerschten bij de ouden zeer uiteenloopende meeningen. Enkelen hielden haar zelfs voor een golf van den Oceaan.