Wat is de betekenis van Marcus Fabius Quintilianus?

2024-06-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Marcus Fabius Quintilianus

(35-95 n.C.), Rom. schrijver, auteur van de Institutio oratoria, een verhandeling over de welsprekendheid.

2024-06-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Marcus Fabius Quintilianus

Romeinsch professor der welsprekendheid. * 35 n. Chr. te Calagurris in Spanje, † te Rome. Opgevoed te Rome, trad hij al vrij vroeg op als advocaat, en daarna als eerst-van-staatswege-bezoldigd professor. Hij genoot in dat ambt een grooten naam, en mannen als Plinius de Jonge dankten hem hun opleiding. Na 20 jaren werd hij gepensionneerd, en...

2024-06-15
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Marcus Fabius Quintilianus

geb. omstr. 42 na Chr. (volgens sommigen te Rome, doch waarschijnlijker) te Calagurris in Spanje, wijdde zich na Nero's dood te Rome aan de rechtsgeleerdheid, gaf daarna met schitterend gevolg openbare lessen in de redekunst, en stierf omstreeks 115 a 120. Het voornaamste werk van Q. zijn de Instituliones oratorice in 12 boeken, waarvan inzond...