Wat is de betekenis van Marcus Curtius Rufus?

2017
2021-09-17
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Marcus Curtius Rufus

Marcus Curtius Rufus, die zich in de krijgsdienst reeds had onderscheiden, gaf rond 306 v.C. zijn leven voor Rome. Op het Forum had zich plotseling een kloof geopend. De Romeinen trachtten deze met aarde te dichten, maar zieners hielden hun voor dat dit niet zou lukken, tenzij ze ter plaatse hun grootste goed zouden offeren. Curtius begreep dat hie...

Lees verder