Wat is de betekenis van Manutius Aldus?

2024-02-23
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Manutius Aldus

In het Italiaansch Manuzio, een uitgever van classieke werken, geboren 1449 te Bassiano bij Velletri, studeerde aldaar, te Ferrara en te Rome, werd onderwijzer van den jeugdigen prins te Capri Albertus Pius, die hem vergunde zich Pius te noemen. In 1485 stichtte hij een boekdrukkerij te Venetie, waar meer dan 130 kritische geschriften van Grieksche...