2019-10-20

Mammon

Mammon, (lett.) weelde, rijkdom; heidense god; personificatie van de geldzucht. De mammon dienen, eren e.d., rijkdom het belangrijkste vinden. Mammon is een vergriekst Aramees woord dat ‘weelde, rijkdom’ betekent. Het gebruik van dit woord als personificatie van de geldzucht, voorgesteld als een heidense god, gaat terug op Matteüs 6:24, ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Julli...

2019-10-20

Mammon

Mammon - Zelfstandignaamwoord 1. (Jiddisch-Hebreeuws) (religie) god van het geld, vermogen, rijkdom, bezittingen Woordherkomst Herkomst: Aramees (vernederlandste vorm) Verwante begrippen mammon Zie ook mammon

2019-10-20

Mammon

MAMMON, m. geldgod den mammon dienen; aardsche schatten.

2019-10-20

Mam(m)on

Mam(m)on, - Punisch of Fenicisch: winst, wordt in het Arameesch in de Evangeliën gepersonifieerd tegenover God, Matth. 6 : 24, Lk. 16 : 9, 11, 13.

2019-10-20

mammon

mammon - m. gmv. geldgod, aardsche schattten

2019-10-20

mammon

mammon - m., geld, aardsche goederen; geldgod.

2019-10-20

Mammon

Dit is volgens sommigen een Punisch (Karthaags) of Phoenicisch woord, dat winst betekent, volgens anderen de naam van een Syrischen of Phoenicischen afgod. In ieder geval wordt het in het Nieuwe Testament door Christus gebruikt, om ei den geldgod zelven, de volslagen tegenstelling tot het Goddelijk goede, mede aan te duiden. Niemand kan twee heren dienen, men kan niet God dienen en den Mammon; men kan niet belangeloos willen zijn en tegelijkertijd op winst azen. Zo heeft in ons spraakgebruik, da...

2019-10-20

mammon

m. geldgod, aardse goederen en rijkdommen.