Wat is de betekenis van maliebaan?

2023-04-02
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Maliebaan

(1932) (Den Haag) postelein, een soort groente. • In Den Haag noemt men postelein: „Maliebaan”, naar het gras op het exercitieveld en stokvisch betitelt de matroos met zeehaas. (De Amsterdammer, 26/07/1932)

Lees verder
2023-04-02
Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

maliebaan

(de-, maliebanen) GV; ver oud. - speelplaats voor maliën, syn. malieveld • De maliebaan die in 1637 in Utrecht werd aangelegd, schijnt een van de fraaiste van haar tijd geweest te zijn. Het was een lommerrijke baan van 200 roeden (2000 meter) lengte met aan weerszijden drie rijen hoge lindebomen en een rijweg. De baan was afgesloten door houten sch...

Lees verder
2023-04-02
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Maliebaan

Maliebaan - Ook A. heeft zijn Maliebaan gehad. In de Watergraafsmeer*, evenwijdig lopend aan de Kruislaan* (tussen Middenwegen Schagerlaan), is zij met het Maliehuis een geliefkoosd ontspanningsoord geweest tot de afbraak in 1795. De herberg het Maliehuis bleef nog tot 1842 bestaan. Bij opgravingswerk zijn tal van flessen en kruiken, pijpjes en teg...

Lees verder
2023-04-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Maliebaan

v. (...banen), (hist.) speelplaats voor het kolfspel, kolfbaan.

2023-04-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

maliebaan

v. maliebanen; speelplaats voor het kolfspel; thans: naam van straten enz.

2023-04-02
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Maliebaan

Het veld, waar eertijds het maliën werd beoefend. Het maliespel werd gespeeld met een stok, voorzien van een hamervormigen knop, maliekolf. Met dezen stok moest men een bal met het minste aantal slagen naar het einde van een lange baan slaan. In den bloeitijd der Republiek was bij ons het maliën algemeen. De groote steden wedijverden met...

Lees verder
2023-04-02
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

maliebaan

('ma:li) v. (...banen) 1. Eert. baan waar men met malie (II) en bal speelde. 2. Maliebaan Tgw. laan inz. te Utrecht.

Lees verder
2023-04-02
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Maliebaan

is de naam van een laan in Utrecht. Op deze plaats moet vroeger een vlakke baan zijn geweest, waar men het z.g. maliespel beoefende. Bij dit spel werd de bal langs de baan voortbewogen, niet met de hand, doch met een kolf of hamer, de z.g. malie. (Denk ook aan het Malieveld of de Maliebaan in ’s-Gravenhage).

Lees verder
2023-04-02
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Maliebaan

de baan, waar gemalied wordt; malie is in ’t Fransch mail (Latijn: malleus —' hamer) en beteekent kolf. Maliënkolder. Hier is malie ’t Fransche maille, d.i. opening of maas, en verder de ringetjes van de pantsers.

Lees verder
2023-04-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

maliebaan

v./m. (-banen), (ook: malieveld), (hist.) speelplaats voor een op het kolven lijkend spel dat werd gespeeld met aan een lange rotting bevestigde ijzeren hamers en houten ballen.

2023-04-02
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Maliebaan

de baan, waar gemalied wordt; malie is in ’t Fr. mail (Lat. malleus = hamer) = kolf.

2023-04-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Maliebaan

Maliebaan v., (...banen), (hist.) speelplaats voor het kolfspel, kolfbaan; ...BAL, m. (-len), kolfbal; ...HUIS, o. (...huizen), eene soort van herberg; ...KLIK, m. (-ken), stok bij het maliespel; ...KOLF, v. (...kolven).

Lees verder