Wat is de betekenis van maliebaan?

2022
2023-01-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Maliebaan

(1932) (Den Haag) postelein, een soort groente. • In Den Haag noemt men postelein: „Maliebaan”, naar het gras op het exercitieveld en stokvisch betitelt de matroos met zeehaas. (De Amsterdammer, 26/07/1932)

Lees verder
2009
2023-01-28
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

maliebaan

(de-, maliebanen) GV; ver oud. - speelplaats voor maliën, syn. malieveld • De maliebaan die in 1637 in Utrecht werd aangelegd, schijnt een van de fraaiste van haar tijd geweest te zijn. Het was een lommerrijke baan van 200 roeden (2000 meter) lengte met aan weerszijden drie rijen hoge lindebomen en een rijweg. De baan was afgesloten door houten sch...

Lees verder
2002
2023-01-28
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Maliebaan

Maliebaan - Ook A. heeft zijn Maliebaan gehad. In de Watergraafsmeer*, evenwijdig lopend aan de Kruislaan* (tussen Middenwegen Schagerlaan), is zij met het Maliehuis een geliefkoosd ontspanningsoord geweest tot de afbraak in 1795. De herberg het Maliehuis bleef nog tot 1842 bestaan. Bij opgravingswerk zijn tal van flessen en kruiken, pijpjes en teg...

Lees verder
1973
2023-01-28
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

maliebaan

v./m. (-banen), (ook: malieveld), (hist.) speelplaats voor een op het kolven lijkend spel dat werd gespeeld met aan een lange rotting bevestigde ijzeren hamers en houten ballen.

1950
2023-01-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Maliebaan

v. (...banen), (hist.) speelplaats voor het kolfspel, kolfbaan.

1937
2023-01-28
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

maliebaan

v. maliebanen; speelplaats voor het kolfspel; thans: naam van straten enz.

1937
2023-01-28
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Maliebaan

Het veld, waar eertijds het maliën werd beoefend. Het maliespel werd gespeeld met een stok, voorzien van een hamervormigen knop, maliekolf. Met dezen stok moest men een bal met het minste aantal slagen naar het einde van een lange baan slaan. In den bloeitijd der Republiek was bij ons het maliën algemeen. De groote steden wedijverden met...

Lees verder
1930
2023-01-28
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

maliebaan

('ma:li) v. (...banen) 1. Eert. baan waar men met malie (II) en bal speelde. 2. Maliebaan Tgw. laan inz. te Utrecht.

Lees verder
1928
2023-01-28
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Maliebaan

is de naam van een laan in Utrecht. Op deze plaats moet vroeger een vlakke baan zijn geweest, waar men het z.g. maliespel beoefende. Bij dit spel werd de bal langs de baan voortbewogen, niet met de hand, doch met een kolf of hamer, de z.g. malie. (Denk ook aan het Malieveld of de Maliebaan in ’s-Gravenhage).

Lees verder
1921
2023-01-28
Levende taal

T. Pluim - 1921

Maliebaan

de baan, waar gemalied wordt; malie is in ’t Fransch mail (Latijn: malleus —' hamer) en beteekent kolf. Maliënkolder. Hier is malie ’t Fransche maille, d.i. opening of maas, en verder de ringetjes van de pantsers.

Lees verder
1911
2023-01-28
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Maliebaan

de baan, waar gemalied wordt; malie is in ’t Fr. mail (Lat. malleus = hamer) = kolf.

1898
2023-01-28
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maliebaan

Maliebaan v., (...banen), (hist.) speelplaats voor het kolfspel, kolfbaan; ...BAL, m. (-len), kolfbal; ...HUIS, o. (...huizen), eene soort van herberg; ...KLIK, m. (-ken), stok bij het maliespel; ...KOLF, v. (...kolven).

Lees verder