Wat is de betekenis van Malebranche, Nicolas?

1992
2023-02-08
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Malebranche, Nicolas

1638-1715. Werd geboren in Parijs, lid van het religieuze genootschap Oratoire de France. Na aanvankelijk sterk onder de invloed van descartes te hebben gestaan ontwikkelde hij een systeem dat vooral befaamd is door zijn occasionalisme en door zijn leer dat we ‘alle dingen in God zien’, d.w.z. dat de objecten van bijna al onze kennis ideeën zijn, d...

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Malebranche, Nicolas

Frans filosoof, geb. 6.8.1638 Parijs, overl. 13.10.1715 Parijs. Na zijn studies werd Malebranche in 1660 lid van de oratorianen en in 1664 priester. Onder invloed van Descartes (Traité de l’homme) ging hij van de scholastiek over op een subjectivistisch rationalisme. Hij meende dat de zintuigelijk waarneembare kwaliteiten niet onafhank...

Lees verder
1955
2023-02-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MALEBRANCHE, Nicolas

(1638-1715), Frans christelijk wijsgeer en theoloog, is vóór alles lid van het Oratorium, waar de invloed van Augustinus en het theocentrisme van kardinaal de Bérulle levend was. Hieruit kan men zowel zijn occasionalisme als zijn zgn. ontologisme verklaren. Hij gaat in zijn wijsbegeerte uit van het,,Ik”, dat hij met Desca...

Lees verder