Wat is de betekenis van Malebranche?

1916
2021-05-12
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Malebranche

Malebranche - (Nicole), Fransch wijsgeer, 1638—1716, trad in 1660 toe tot de Congregatie van het Oratoire, een vereeniging van mannen, die teruggetrokken levend, door de Jezuïeten bestreden, een verzoening van wetenschap en kerkleer nastreefden en Augustinus en Plato bestudeerden, in plaats van Thomas en Aristoteles. De lectuur van Descartes’ Trait...

Lees verder
1870
2021-05-12
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Malebranche

Malebranche (Nicolas), een Fransch wijsgeer, geboren te Parijs den 6den Augustus 1638, was van jongs af mismaakt en ziekelijk en dientengevolge menschenschuw. Op 22-jarigen leeftijd trad hij toe tot de congregatie van het oratoire en wijdde zich aan de studie der Bijbelsche geschiedenis en der Kerkvaders, totdat het geschrift van Descartes: „De Hom...

Lees verder