Wat is de betekenis van Makelaar (handel)?

1937
2021-06-18
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Makelaar (handel)

Artikel 62 van het Wetboek van Koophandel zegt: Een makelaar is iemand, die, als zoodanig beëedigd door de arrondissementsrechtbank, zijn beroep er van maakt, tegen genot van loon of provisie overeenkomsten te sluiten op order en op naam van personen, tot wie hij niet in vaste betrekking staat. Reeds in de 13de eeuw werd in de oudste der Holla...

Lees verder