Wat is de betekenis van Maidenspeech?

2019
2021-02-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

maidenspeech

maidenspeech - Zelfstandignaamwoord 1. de eerste rede die iemand uitspreekt na de ambtsaanvaarding Van Goethem, die vandaag zijn maidenspeech geeft en naar eigen zeggen niet de minste zenuwen voelt, benadrukt voor alle duidelijkheid dat het om een ‘los en theoretisch maar niettemin interessant idee’...

Lees verder
2017
2021-02-27
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Maidenspeech

De maidenspeech is de eerste toespraak van een Kamerlid in een plenaire vergadering, hierbij mogen de andere Kamerleden hem of haar niet onderbreken.

1996
2021-02-27
Tweede Kamer

Begrippenlijst Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maidenspeech

Eerste toespraak van een Kamerlid in een plenaire vergadering, hierbij mogen de andere Kamerleden hem of haar niet onderbreken.

1950
2021-02-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maidenspeech

(Eng.), v. (-es), eerste redevoering door een volksvertegenwoordiger als zodanig gehouden.

1922
2021-02-27
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Maidenspeech

Maidenspeech (Engels; spr. uit: meed'n-spietsj, oftewel maagdelijke redevoering). Aldus noemt men naar Engels voorbeeld de eerste rede die een (nieuw gekozen) lid in de Staten-Generaal houdt.

1914
2021-02-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

maidenspeech

maidenspeech - v., eerste rede, vooral van een parlementslid.

1898
2021-02-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maidenspeech

Maidenspeech (Eng.), v. (-es), eerste redevoering door een volksvertegenwoordiger als zoodanig gehouden.