Wat is de betekenis van Madrid?

2023-06-08
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Madrid

Madrid - Eigennaam 1. (toponiem) één van de 17 autonome regio's en de hoofdstad van Spanje

Lees verder

Direct toegang tot alle 17 resultaten over Madrid?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Verklarend woordenboek Wijnetiketten.

Douwe Brongers & Martijn Lutjenhuis (2011)

Madrid

(E) Wijngebied, vernoemd naar de hoofdstad van Spanje, ligt in het midden van Spanje.

2023-06-08
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

Madrid

werd voor de 18de-eeuwse tapijtenfabricage belangrijk door de koninklijke tapijtfabriek (Fabrica Real), gesticht onder beschermheerschap van Karel V. Het bedrijf stond onder leiding van een Vlaamse tapissier. Er werden fraaie tapijten vervaardigd in navolging van de Savonnerie en Aubusson. De belangrijkste opdracht was het vervaardigen van de tapij...

Lees verder
2023-06-08
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Madrid

Hoofdstad van Spanje, telt meer dan 60 kerken en kloosters. Beroemd bouwwerk is ’El Escorial’, oorspronkelijk een Heremietenklooster. In 1563 werd de eerste steen gelegd. Gebouwd door J. B. Toledo en Juan de Herrera, zie Gotiek – bouwkunst – Spanje. Het beroemdste museum is het ’Museo del Prado’ (1785-1830), voor...

Lees verder
2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Madrid

Madrid.

2023-06-08
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Madrid

Madrid.

2023-06-08
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Madrid

hoofdstad van Spanje en van de gelijknamige prov. (8002 km2, 1.600.000 inw.), op hoogvlakte aan de Manzanares. 1.187.000 inw. Zetel van de regering, cultureel centrum van Spanje. Vastelandsklimaat met droge, hete zomers. De oude stad met nauwe straten en het plein Puerta del Sol als middelpunt is de zakenwijk. Daar omheen vooral in N. en O. nieuwe...

Lees verder
2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Madrid

hoofdst. v. Spanje; 800 000 inw., universiteit, sterrenwacht, beroemd schilderijenmuseum (het Prado); belangrijke handel.

2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Madrid

Hoofdstad van de republiek Spanje (40°24'N., 3°41'W.) en tevens van de gelijknamige provincie (8 002 km2; 1 231 487 inw. in 1930), zetel van de regeering en van den aartsbisschop, centrum van het bankwezen en het cultureele middenpunt. Aantal inw.: 883 247 (1930). M. is geleden op de hoogvlakte aan de Manzanares, die in den zomer...

Lees verder
2023-06-08
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Madrid

(ma'drit) [msch. klein woud] hoofdstad van Spanje 1.175.000 inw. Industrie (tabak, tapijten, piano's enz.), museum Prado; sinds Filips II (1560) residentiestad.

Lees verder
2023-06-08
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Madrid

Ongeveer in het middelpunt van Spanje, waar nu de stad Madrid ligt, lag in het midden der 10de eeuw de Moorse vesting Matschrut (Magerit). Deze werd in 1083 veroverd door Alfonso VI, die o.a. de moskee deed veranderen in de kerk van Nuestra Senora de la Almadena. In 1329 vergaderde in Madrid reeds een concilie (klein) en in 1560 vestigde Philips II...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Madrid

Madrid - 1) prov. van Spanje, groot 7990 K.M.2 met 902.000 inw. Het N. gedeelte behoort tot de Sierra de Guadarrama, een gedeeltelijk nog met wouden bedekt, waterrijk gebergte van graniet en gneiss, tot 2405 M. hoog. Het Z. is een gedeelte van het plateau van NieuwCastilië, een golvende door rivieren doorsneden hoogvlakte bedekt met heide. Bij de r...

Lees verder
2023-06-08
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Madrid

hoofdstad van Spanje en van de gelijknamige prov. (8002 km2, 3,8 mln. inw.), midden op de Spaanse Hoogvlakte, aan de Manzanares in Nieuw-Castilië, 3,1 mln. inw. De stad is omgeven door een uitgestrekte vlakte, boomloos, behalve in de omgeving van de stad. Er treden grote temperatuurverschillen op en het klimaat is onaangenaam.Madrid is het reg...

Lees verder
2023-06-08
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Madrid

1) Provincie van Spanje, begrensd door de prov. Toledo, Cuenca, Guadalajara en Segovia. Zij wordt besproeid door de zijrivieren van de Taag, de Jarama, Manzanares, Henares, die meestal waterarm zijn. Vandaar dat de hoogvlakte, die in het n. van de prov. tot aan de Siërra Guadarama reikt, toch weinig geschikt is voor den landbouw. Het klimaat i...

Lees verder
2023-06-08
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Madrid

Madrid, de hoofdstad en residentie van Spanje, alsmede de hoofdplaats eener evenzoo genoemde provincie in Castilië, ligt op den linker oever der Manzanares, over welke 2 bruggen zijn gelegd, in eene onvruchtbare hoogvlakte, op een aantal heuvels, 800 Ned. el boven de oppervlakte der zee, nagenoeg in het midden des rijks. De stad vormt een onregelma...

Lees verder
2023-06-08
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Madrid

het oude Mantua Carpetanorum, later Majorilum en Madrilum, hoofdslad van Spanje, in Nieuw-Castilië, op den linkeroever van den Manzanarez, 162 mijlen bezuidw. Parijs; 302,000 inw.; was ten tijde der Romeinen nog maar een onbeduidend dorpje; in 1109 door de Mooren ingenomen, werd de plaats versterkt, en ontving van hen haren legenwoordigen naam...

Lees verder
2023-06-08
Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

Madrid

Mantua Carpentanorum, Viseria. Madritium. op. inHisp. Tarraconensi.

Lees verder