Wat is de betekenis van Mackenzie?

2024-02-29
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Mackenzie

Marie Henrie; geb. Rotterdam 3 augustus 1878, overl. Hilversum 30 december 1961. Woonde en werkte in Rotterdam, o.a. in Londen en Bakoe aan de Kaspische Zee (i1/ jaar), Amsterdam tot 1931, daarna in Hilversum. Leerling van de Akademie v. B.K. te Rotterdam en later van G. H. Breitner te Amsterdam. Was employé bij een oliemaatschappij en schi...

2024-02-29
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

Mackenzie

Sir Alexander Campbell (Edinburgh 1847-Londen 1935), Brits dirigent en componist, was werkzaam in Edinburgh. Florence en Londen (waar hij directeur was van de Royal Academy of Music en van de Philharmonic Society). Hij schreef (in laat-romantische stijl) 6 opera’s, 11 oratoria en cantates, orkest-, kamer-, toneel- en pianomuziek en liederen.

2024-02-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Mackenzie

rivier in Canada, van het Grote Slavenmeer tot de Noordel. Ijszee. 4600 km, over 1800 km voor stoomboten bevaarbaar. Stroomgebied 1.780.000 km2.

2024-02-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Mackenzie

rivier in N.-Amerika, 4600 km lam?, mondt uit i/d N. IJszee.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Mackenzie

1° District in N.W. Territories van het dominion Canada (VI 733 E2). 2° Rivier in N.W. Canada (VI 733 E2); bekken 1.750.000 km2; vormt de afvloeiing van het Groot-Slavenmeer naar de Noordelijke IJszee. Gem. breedte 1.600 m; slechts 3 maanden per jaar bevaarbaar vanaf Fort Smith. Houtman.

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Mackenzie

(mə'kenzi) v. [Schots reiziger Mackenzie, ♰1820] rivier in Noord-Amerika 3700 km lang.

2024-02-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Mackenzie

Mackenzie - Rivier in Britsch N.-Amerika, genoemd naar den ontdekkingsreiziger Alexander Mackenzie, die haar in 1789 voor het eerst bevoer. Het stroomgebied, met een oppervlakte van 1¾ millioen K.M.2, wordt in N.-Am. alleen overtroffen door dat van de Mississippi. Van de vele bronrivieren wordt algemeen de Athabaska aangenomen als de eerste. Deze...

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Mackenzie

1) Rivier in Britsch N.-Amerika, ontstaat uit het Groote-Slaven-Meer, loopt in n.w. richting en stort zich in de N. IJszee uit. De voorn, zijrivieren zijn de Mountain-river en de rivieren, waardoor zij het water van het Groote-Beeren-Meer ontvangt. De M. loopt voorbij de forten Norman en GoodHope. Zij werd het eerst ontdekt en bevaren door Alexande...

2024-02-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Mackenzie

Mackenzie (Henry), een verdienstelijk Britsch schrijver, geboren te Edinburgh in Augustus 1745, studeerde in de regten en wijdde zich vervolgens aan de fraaije letteren. Hp redigeerde de tijdschriften: „The Mirror” en „The Lounger”, werd controleur der belastingen in Schotland, en overleed den 14den Januarij 1831. Hij heeft grooten lof verworven do...