Wat is de betekenis van Macht?

2024-02-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Macht

Macht is de invloed die een persoon, bedrijf of organisatie heeft op anderen. Als iemand macht heeft, doen andere mensen datgene wat hen wordt opgedragen. In sommige gevallen is de macht in handen van één persoon of één groep, er is dan sprake van een dictatuur. Wanneer die persoon of groep echter geweld gaat gebruiken o...

2024-02-25
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Macht

Macht is uitgesteld geweld. Macht is anderen dingen laten doen waar je zelf geen zin in hebt. Macht is dingen laten gebeuren zoals men wil. Elkaar nadoen en ritualisering verankeren macht tot ingesleten gewoonten. Daarmee komt de macht der gewoonte tot stand (= zo doen we dat in onze club, 'zo hoort het'). De aanvoerder eigent zich ge...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

macht

macht - Zelfstandignaamwoord 1. het vermogen zijn wil op te leggen De macht van de grote banken is in het Amerikaanse Congres goed te voelen. 2. een staat die zijn macht doet gevoelen Van een wonderbaarlijk wereldrijkje zijn we vervallen tot een economisch ma...

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

macht

macht - zelfstandig naamwoord 1. kracht om iets te doen ♢we duwden uit alle macht 1. boven je macht werken [met je handen boven je hoofd] 2. we waren niet bij machte om ......

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

macht

controle

2024-02-25
Jargon & Slang van Wielrenners

Marc De Coster (2017)

Macht

Macht - 'macht hebben': in vorm zijn, in goede conditie verkeren. 'Op de macht rijden': niet erg soepel fietsen, omdat men een grote versnelling gebruikt. Le Mond reed er op de macht naar toe... - Nieuwe Revu 27.12.1990 ​

2024-02-25
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

macht

Vermogen om groepen of individuen te beïnvloeden.

2024-02-25
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

macht

(de; -en) - lichamelijke kracht, syn. sterkte: op macht fietsen, klimmen, sprinten, (met een grote versnelling fietsen en daardoor) zonder souplesse en veel inspanning vergend.

2024-02-25
De A is van Amalia, die is allochtoon, een multiculti ABC

Hans Kaldenbach (2007)

Macht

Macht, een vies woord. Nederlanders vinden het lastig om met macht om te gaan. Nederland wil een land zijn waarin iedereen evenveel te zeggen heeft. Waarin er geen ongelijkheid bestaat. Dat is natuurlijk niet de realiteit, maar het is wel een diepgekoesterde Nederlandse illusie. Daardoor hebben veel Nederlanders er moeite mee om bijv. hun hulp duid...

2024-02-25
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Macht

Het vermogen om invloed uit te oefenen op medewerkers. Is een essentieel onderdeel van het leidinggeven.

2024-02-25
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Macht

Het vermogen het gedrag van anderen met behulp van sancties te beïnvloeden.

2024-02-25
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Macht

Vermogen van een leidinggevende om een medewerker binnen bepaalde grenzen zijn eigen wil op te leggen. We onderscheiden machtsgebruik (de leidinggevende gebruikt zijn macht in het belang van de organisatie) en machtsmisbruik (de machtsuitoefening vertoont geen aantoonbaar verband met organisatiedoelstellingen). Er zijn veel soorten macht:1. formele...

2024-02-25
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Macht

‘De drang naar vrijheid is de liefde voor anderen. De zucht naar macht is de liefde voor onszelf.’1 (Zie: Dwang) 1 William Hazlitt. ‘The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of ourselves.’

2024-02-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

macht

In het Vroegmiddelnederlands ontmoeten wij in de Statuten van Beggaarde te Brugge [1292] de eedformule zweren bi ons heren doed of bi ons here lechame of bi sire macht ‘bij de dood of bij het lichaam van Onze-Lieve-Heer of bij zijn almacht’. De woordgroep bij gans macht is een verbastering van de eedformule ...

2024-02-25
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Macht

Macht omvat al die gevallen waarin mensen door andere mensen – direct of indirect – bij herhaling gedwongen (kunnen) worden tot gedrag dat indruist tegen hun eigen waarden of belangen.

2024-02-25
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Macht

Kracht waarmee de ene partij de andere partij kan beïnvloeden.

2024-02-25
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Macht

Drie bekende omschrijvingen van macht zijn: - de mogelijkheid om in overeenstemming met de doeleinden van een persoon of groep, die gedragsalternatieven van andere personen of groepen te beperken; - het binnen een structuur van duidelijk gedefinieerde posities tot op zekere hoogte kunnen bepalen en controleren van of richting geven aan het gedrag v...

2024-02-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

macht

macht - Het bezitten van kracht, invloed en overwicht op anderen, op persoonlijk, politiek of nationaal niveau.

2024-02-25
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Macht

Invloed. Volgend op de drie machten in een staat – de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende – zijn er nog de: ● vierde macht: de invloed van ambtenaren op de eigen minister en dus op het standpunt dat die bewindspersoon tegenover de ministerraad en vervolgens in het parlement verdedigt; ● vijfde macht: de invloed van buitenpa...

2024-02-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

macht

In enkele verb.: bij, met de macht, bij de vleet, in overvloed; - met de macht wegvoeren e.d., met geweld; - (sportt., inz. wielersp.) macht hebben, in vorm zijn. Wij moeten daar gedrieën eens binnenvallen en haar met de macht wegvoeren, TEIRLINCK 1952, 1, 114. Zij hebben geld bij de macht; hier zijn vissen met de macht,...