Wat is de betekenis van Maatschappij van Weldadigheid?

2009
2022-12-06
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

maatschappij van weldadigheid

Instelling opgericht in 1819 met als doel de armoede te bestrijden door armen te vestigen op woeste gronden op de grens van Friesland en Drenthe.

2005
2022-12-06
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Maatschappij van Weldadigheid

In 1818 opgerichte maatschappij die landbouwkoloniën exploiteerde in het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe. De eerste voorzitter was prins Frederik, zoon van koning Willem I, naar wie de kolonie Frederiksoord is vernoemd. Andere koloniën heetten Willemsoord, naar zijn broer de Prins van Oranje, en Wilhelminaoord, naar zijn...

Lees verder
1994
2022-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Maatschappij van Weldadigheid

Maatschappij van Weldadigheid, Nederlandse organisatie, in 1818 opgericht door Johannes van den → Bosch, onder bescherming van koning Willem I, met het doel paupers en bedelaars tot zelfstandige landarbeiders te maken. Voor dit doel werden de binnenlandse koloniën Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord en de bedelaarskoloniën Veenhuizen en Om...

Lees verder
1981
2022-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Maatschappij van Weldadigheid

Ned. organisatie, opgericht 1818 door → Johannes van den Bosch onder bescherming van koning Willem I, om paupers en bedelaars door maatschappelijk-nuttige arbeid (o.a. heideontginning) tot zelfstandige landarbeiders op te kweken. Voor dit doel werden de vrije koloniën Frederiksoord. Willemsoord en Wilhelminaoord en de bedelaarskolonië...

Lees verder
1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Maatschappij van Weldadigheid

door Johannes van den Bosch in 1818 in het leven geroepen. Ned. fundatie, die zich ten doel stelde om mensen en gronden, tot dusverre vruchteloos, te herscheppen in bruikbare mensen en vruchtdragende akkers. Het is de oudste vorm van werkverschaffing door middel van landontginning. Men hoopte hierdoor de armoede in Nederland, die begin 19e eeuw zee...

Lees verder
1954
2022-12-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Maatschappij van Weldadigheid

Vereniging, te Frederiksoord, gemeente Vledder (Dr.), 1 April 1818 opgericht op initiatief van Generaal JoHANNES VAN DEN BOSCH. De aanleiding tot de oprichting waren de zeer slechte econ. toestanden, welke het gevolg waren van de Napoleontische oorlogen. VAN DEN BOSCH wilde de armoede bestrijden door kolonisatie van de stedelijke paupers naar het p...

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Maatschappij van Weldadigheid

1818 door graaf J. v. d. Bosch opgericht, stichtte koloniën (Frederiksoord e.a.) om arbeid te verschaffen.

1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Maatschappij van weldadigheid

filantropische vereen., welke o.a. de arbeidskolonies: Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelmin.voord, exploiteert; opgericht in 1818 door graaf v/d Bosch.

1926
2022-12-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Maatschappij van weldadigheid

Een liefdadige instelling, opgericht in 1818 door graaf Van den Bosch. Zij stelt zich ten doel verbetering van de volksklasse. Er wordt arbeid verschaft, voornamelijk veldarbeid. Eerst werd gesticht de kolonie Frederiksoord onder Vledder, later Wilhelminaoord, gedeeltelijk in Drente gedeeltelijk in Friesland gelegen en Willemsoord in Overijsel. In...

Lees verder
1908
2022-12-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Maatschappij van weldadigheid

vereeniging in ons land in 1818 naar het plan van graaf van den Bosch opgericht, met het doel om door het aanleggen van kolonies in nog niet ontgonnen heidestreken van ons land de behoeftigen te ondersteunen, hun arbeid te verschaffen en hen zedelijk te verbeteren. Prins Frederik stelde zich aan het hoofd dezer vereeniging, die in 1821 reeds 24.000...

Lees verder