Wat is de betekenis van Maatschap?

2020
2021-02-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

maatschap

economische samenwerking. samenwerkingsvorm waarbij twee of meer personen (leden of maten) vaak eenzelfde soort beroep uitoefenen (bijv. boer, accountant, advocaat, arts of grafisch vormgever) of geld of goederen daarvoor inbrengen met als doel het voordeel dat uit deze samenwerking voortkomt te delen; overeenkomst voor een economische samen...

Lees verder
2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

maatschap

maatschap - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) overeenkomst waarbij twee of meer personen een bepaalde samenwerking aangaan Woordherkomst afgeleid van maat met het achtervoegsel -schap

Lees verder
2018
2021-02-25
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Maatschap

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid waarin twee of meer partners, maten genoemd, een bedrijf voeren. Er is geen van het privévermogen afgescheiden zakelijk ...

Lees verder
2016
2021-02-25
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Maatschap

Een maatschap is een vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer personen/rechtspersonen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. Iedere vennoot brengt iets in met het doel om het voordeel dat daaruit gehaald wordt te delen. Zo kan er bijvoorbeeld geld, arbeid of goodwill ingebracht worden. Veel maatschappen wor...

Lees verder
2005
2021-02-25
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Maatschap

Overeenkomst tussen twee of meer personen (maten), die zich verplichten iets in gemeenschap te brengen met het doel het daarmee verkregen voordeel met elkaar te delen.

2003
2021-02-25
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

maatschap

maatschap - Een afspraak tussen twee of meer personen om geld, kennis of arbeid bij elkaar te brengen met de bedoeling de inkomsten die daaruit voortvloeien samen te delen; de deelnemers noemt men maten. Deze vorm van samenwerking komt veel voor bij advocaten, notarissen en medici.

2000
2021-02-25
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Maatschap

Overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.

1991
2021-02-25
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Maatschap

Burgerlijke maatschap: overeenkomst waarbij twee of meer vennoten, maten, consorten, zich verbinden iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Voorts die gemeenschap zelf en tenslotte het complex van rechtsverhoudingen uit deze overeenkomst en gemeenschap ontstaan. De maatschap is geen rechtspe...

Lees verder
1981
2021-02-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Maatschap

gebied met onverdeeld grondbezit, maar zonder eigen rechtspleging. (→ mark).

1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

maatschap

v., (recht) overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen en het voordeel samen te delen. (e) Het BW geeft tal van voorschriften omtrent de inbreng van de vennoten en hun aansprakelijkheid hiervoor. Men mag niet overeenkomen, dat één der vennoten alle winst krijgt; wel dat één o...

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maatschap

v., (rechtst.) overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden iets in gemeenschap te brengen en het voordeel samen te delen (B.W., t. 1655-1690): een maatschap is geen rechtspersoon zoals een naamloze vennootschap.

1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maatschap

of Vennootschap, overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te delen (B.W. 1655). Oefent de M. een bedrijf uit, dan is het een vennootschap onder firma.

1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maatschap

is een overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden door beschikbaarstelling van goederen of hun gebruik, van geld of van arbeid samen te werken tot een gemeenschappelijk doel, bestaande in het behalen van een gemeenschappelijk vermogensrechtelijk voordeel. Zooals deze overeenkomst zich ontwikkeld heeft in het Romeinsche recht uit de...

Lees verder
1910
2021-02-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Maatschap

Maatschap - een overeenkomst, waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets (geld, goederen of hun arbeid) in gemeenschap te brengen, teneinde de voordeelen, daaruit voortspruitende, gezamenlijk te deelen.

1908
2021-02-25
Vivat

Schrijver op Ensie

Maatschap

zie Vennootschap.

1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maatschap

1. Maatschap o. de hoedanigheid van maat. 2. Maatschap v. (-pen), vennootschap, maatschappij.

Lees verder
1870
2021-02-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Maatschap

Zie Vennootschap.