Wat is de betekenis van maatregel?

2019
2021-09-26
AIVD

AIVD Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Maatregel

Een besluit of andere handeling van een overheidsinstantie die een persoon in zijn of haar rechtmatige belangen aantast.

2019
2021-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

maatregel

maatregel - Zelfstandignaamwoord 1. iets dat wordt beslist om een doel te treffen Er moesten maatregelen genomen worden om op tijd klaar te zijn. Verwante begrippen akkoord, beschikking, besluit, regeling, schikking

Lees verder
2018
2021-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

maatregel

maatregel - zelfstandig naamwoord uitspraak: maat-re-gel 1. voorschrift waarmee je iets probeert te bereiken ♢hij mag niet naar huis met de kerst, dat is een harde maatregel 1. een maatregel nemen [beslui...

Lees verder
2016
2021-09-26
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Maatregel

Een maatregel kan worden opgelegd na het begaan van een strafbaar feit. Er kunnen maatregelen worden opgelegd in plaats van een straf of naast een straf. Voorbeelden zijn: terbeschikkingstelling (tbs), plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, onttrekking van voorwerpen aan het verkeer.

1973
2021-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

maatregel

m. (-en, -s), schikking, ordening waardoor men een zaak regelt; een — van orde, van voorzorg; maatregelen nemen, treffen, een zaak afdoende regelen; een halve —, onvoldoende. (e) In het strafrecht worden onder maatregelen verstaan al die sancties waaraan, anders dan bij de straf, een vergeldend karakter ontbreekt, en die erop gericht zi...

Lees verder
1952
2021-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Maatregel

s., maetregel, pl. -s; -en nemen, yngripe.

1950
2021-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maatregel

m. (-s, -en), schikking, ordening waardoor men een zaak regelt: maatregelen nemen, treffen; een halve maatregel, onvoldoende; — Algemene Maatregel van Bestuur, Koninklijk Besluit, waarop de Raad van State moet worden gehoord, houdende algemeen werkende regelingen, veelal tot nadere uitwerking van een wet.

1949
2021-09-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maatregel

In het Sr. dient de M. ter beveiliging van de maatschappij of ter verbetering van hem, die een strafbaar feit heeft gepleegd (dus niet ter vergelding van schuld), b.v. bewaring, dwangverpleging, dwangopvoeding.

1898
2021-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maatregel

Maatregel m. (-s, -en), schikking, ordening, waardoor men eene zaak regelt: maatregelen treffen ter voorkoming van ongelukken; zijne maatregelen nemen; algemeene maatregel van inwendig bestuur, besluit of reglement door den koning genomen na den Raad van State gehoord te hebben, houdende voorschriften nopens de toepassing en de tenuitvoerlegging ee...

Lees verder