Wat is de betekenis van Maastricht?

2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Maastricht

Maastricht - Eigennaam 1. (toponiem) een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Limburg Woordherkomst samenstelling van Maas en tricht

Lees verder
2003
2021-09-19
Monumenten in Limburg

Encyclopedie over monumenten in Limburg (2010)

Maastricht

Hoofdstad van de provincie. In de Romeinse tijd ontstond op de westelijke Maasoever een nederzetting bij de plaats waar de weg van Tongeren naar Keulen (Trajectam ad Mosam) de Maas kruiste. Deze weg volgde ongeveer het tracé Brusselsestraat, Vrijthof (noordzijde), Grote Staat, om ten oosten van de Kleine Staat naar het zuiden af te buigen en...

Lees verder
2002
2021-09-19
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Maastricht

De zuidelijkste stad van het Nederland beschrijven de sfeer graag als buitenlands, mondiaal, een beetje Frans, Bourgondisch. De eeuwenlange beïnvloeding vanuit de buurlanden en vooral ook vanuit het zuiden drukte een internationaal stempel op de oudste stad van Nederland. Of is die titel weggelegd voor Nijmegen? Goeie vraag. Maar over het antwoord...

Lees verder
1985
2021-09-19
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MAASTRICHT

vanouds eeuwenlang voor de helft een Brabantse stad. sinds de rooms-koning dat deel in 1204 afstond aan hertog Hendrik van Brabant. In 1284 stelden Jan van Brabant en diens zwager Jan IV van Vlaanderen, bisschop van Luik, de „Oude Caerte” op als grondwet, waarin het twee-herig bestuur werd geregeld. Dit bleef tot 1795 gehandhaafd.In 129...

Lees verder
1981
2021-09-19
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Maastricht

Ned. gemeente, hoofdstad van de prov. Limburg. Alle namen van Maastricht sedert de 6e eeuw (Urbs Trajectensis, Trega, Trectis, Trajectum ad Mosam, Mosae Trajectum en Maastricht) wijzen terug naar haar eerste oorsprong en functie: overtocht over de Maas in de Rom. (milit.) heerbaan van Keulen via Tongeren naar Boulogne. In 50 n.C. ontstond daar een...

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Maastricht

Ned. gemeente, hoofdstad van de prov. Limburg, 58,94 km2, 111050 inw., 92 % r.k., 2,0 % n.h., 0,5 % geref., 2,5 % overige, 3,0 % g. kerkg. De gemeente omvat naast de stad Maastricht de dorpen Itteren, Borgharen, Heer, Amby, Heugem, Limmel, Sint-Pieter, Wolder (Wilree) en Wijk. Het aantal inwoners vermindert door vertrek naar naburige suburbane geme...

Lees verder
1962
2021-09-19
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Maastricht

Bewoning in Rom. tijd sedert le eeuw n.C. In de 4e eeuw Rom. vesting ter bescherming v.d. Maas-overgang. Bij opgr. op het Pandhof bij de St. Servaas zijn in 1953/54 opzienbarende grafvondsten gedaan uit de laat-Rom. en Frankische tijd.

Lees verder
1955
2021-09-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MAASTRICHT

in de Romeinse periode een versterkte legerplaats, was in de 4de eeuw reeds een christelijk centrum, van waaruit het geloof in de omgeving is verbreid. De heilige Servatius, bisschop van Tongeren, overleed er op het einde der 4de eeuw. Zijn opvolgers worden bisschop van Maastricht genoemd, tot St. Hubertus in 722 de zetel naar Luik verplaatste. De...

Lees verder
1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maastricht

hoofdstad van Ned. prov. Limburg. 75.273 inw. Bestaat uit het oude M. aan de linker Maasoever en het nieuwe Wijk aan de rechteroever. Voorn. gebouwen: St Servaaskerk (met gedeelten uit de 6e eeuw), O.L.V. Kerk (roe eeuw), Stadhuis (17e eeuw), de Helpoort. Museum van Oudheden. Glas- en aardewerkindustrie. Stad dateert uit Rom. tijd.

Lees verder
1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Maastricht

hoofdst. v. Limburg, 61 000 inw., in 2 deelen gescheiden d/d rivier de Maas, oude vesting, waarvan nog overblijfselen, glas-, aardewerk-, tabaksindustrie, drukke handel. Kruispunt v. spoorwegen.

Lees verder
1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maastricht

A) Algemeen. M. is de hoofdstad van de Ned. provincie Limburg; de stad van St. Servaas, belangrijk voor verkeer, strategie (vroeger sterke vesting) en cultuur (bemiddeling tusschen Romanen en Germanen); industriestad, rijk aan monumenten en natuurschoon. De gemeente (oorspr. 448 ha) is in 1920 uitgebreid tot 3301 ha, nl. in het W. met de gem. St. P...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Maastricht

Maastricht, - hoofdpl. der prov. Limburg met 53,658 inw. op 1 Januari 1920. De stad is ontstaan ter plaatse waar de Maas werd gekruisd door den grooten landweg, die aan den voet van de uitloopers der Ardennen door de vlakte liep. Ze ontleent dan ook haar naam aan het overtrekken der rivier, hetwelk vóór het bouwen der brug gewoonlijk plaats greep d...

Lees verder
1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Maastricht

Maastricht (Trajectum ad Mosam), de hoofdstad der Nederlandsche provincie Limburg, telt bijna 30000 inwoners, die nagenoeg allen tot de R. Katholieke Kerk behooren, en ligt 5 uur gaans beneden Luik ter plaatse waar de Jaar (Jeker) in de Maas valt. Deze rivier verdeelt haar, in 2 deelen en het kleinere van deze, op haren regter oever gelegen, draagt...

Lees verder