Wat is de betekenis van Maasbracht?

2003
2021-09-19
Monumenten in Limburg

Encyclopedie over monumenten in Limburg (2010)

Maasbracht

Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de oever van de Maas. In 888 wordt het als Warachte vermeld, in 1294 als Bracht. Met Roosteren en Echt vormde het één schepenbank in het ambt Montfort. In 1543 kwam Maasbracht bij het Habsburgse rijk en vanaf 1716 behoorde het tot het Staats Overkwartier. De havennijverheid werd enorm gest...

Lees verder
2002
2021-09-19
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Maasbracht

Maasbracht zelfs het grootste verval in Nederland. In de sluis rijzen en dalen schepen niet minder dan dertien meter (van 12 naar 25 meter of omgekeerd). Maasbracht heeft de grootste binnenhaven van Nederland. Het Maas- en Scheepvaartmuseum is er dan ook prima op zijn plaats. Het belicht de geschiedenis van de Maas- en Rijnvaart aan de hand van sch...

Lees verder
1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Maasbracht

Ned. gemeente in de prov. Limburg, aan de Maas, 16,30 km2 (rivierklei, zandgrond; akkeren weidebouw), 6970 inw., 84 % r.k., 12 % n.h. (schippers) en 4 % overige. Maasbracht is een verstedelijkte plattelandsgemeente. Van de beroepsbevolking werkt 30 % in de nijverheid, 62 % in handel, verkeer en diensten. Maasbracht is een knooppunt van wegen waterv...

Lees verder
1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maasbracht

gemeente in de Ned. prov. Limburg. 1599 ha, 2762 inw. Belangrijke Maashaven (steenkool). Het Julianakanaal bereikt hier de Maas.

Lees verder
1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maasbracht

Gem. in de Ned. prov. Limburg, Z. W. van Roermond aan de Maas bij het begin van het Juliana-kanaal, omvattende het dorp M. en de gehuchten Kruchten, Brachterbeek, St. Joost en Station. Opp. 1599 ha, zandgrond en rivierklei; 1975 inw. (1 Jan. 1935), bijna allen Kath. Landbouw, veeteelt; bandtegelfabriek. Door het Juliana-kanaal (schutsluis; electri...

Lees verder
1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Maasbracht

Maasbracht, - gem. in Limb., vlak ten N. van Echt, langs de Maas, groot 1623 H.A. Behalve een vruchtbare strook van rivierklei is alles zandgrond. De gem. telt 1600 inw., die vooral aan landbouw doen. Behalve eenige buurten vindt men er het dorp M. aan den grooten heerweg Maastricht—Roermond, 8 K.M. ten Z.W. van laatstgenoemde stad, en de spoorlijn...

Lees verder