Wat is de betekenis van Maas?

2019
2021-08-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Maas

Maas - Eigennaam 1. (toponiem: rivier) een rivier die ontspringt in Frankrijk en via België en Nederland opgaat in de Rijn-Schelde-delta Maastricht ligt aan de Maas. Woordherkomst van een Keltische naam die in het Latijns als Mosa werd weergegeven en in het Middelnederlands de vorm...

Lees verder
2017
2021-08-03
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Maas

1. Patroniem op basis van de roepnaam Maas bij de doopnaam Thomas. 2. Eventueel een lidwoord- en voorzetselloze variant van Van der Maas: iemand die aan de rivier de Maas woont.

Lees verder
1985
2021-08-03
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MAAS

in het jaar 1200 was de Maas een zelfstandige rivier, die beneden Well ten zuiden van Heusden stroomde en haar water bij Maasdam op het toenmalige Zuidhollandse zeeboezemgebied loosde; in die tijd heeft men getracht d.m.v. sluizen het Maaswater af te laten vloeien naar de Waal, waardoor een samenvloeiing van Maas en Waal tot stand kwam, die vooral...

Lees verder
1984
2021-08-03
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Maas

rivier in West-Europa die door Frankrijk, België en Nederland stroomt. De Maas ontspringt op de Franse hoogvlakte van Langres. Het regenwater dat in deze streek valt, verzamelt zich daar in een put, die uitstroomt in een beekje dat als beginpunt van de Maas wordt beschouwd. De Maas mondt uit in de Noordzee. Belangrijke zijrivieren zijn de Samb...

Lees verder
1981
2021-08-03
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Maas

(Mosa; Fr.: Meuse). rivier in W.-Europa, stroomt door NO.-Frankrijk, O.-België en Z.-Nederland. De loop van de Maas van Luik af is aan sterke veranderingen onderhevig geweest. De diluviale delta begon bij Luik. Een brede rivier liep tussen het tegenwoordige Luik en Eisden, vanwaar de deltaranden zich westwaarts tot bezuiden Bilsen en oostwaart...

Lees verder
1973
2021-08-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

maas

v./m. (mazen), 1. elk van de ogen, openingen, gevormd door de elkaar kruisende draden van een netwerk, vooral van een visnet: de mazen moeten bepaalde afmetingen hebben; door de mazen (van het net) kruipen, (fig.) ternauwernood ontsnappen; door de mazen van de wet kruipen, op listige wijze de bepalingen van de wet ontduiken; 2. steek (in breiwerk)....

Lees verder
1964
2021-08-03
voornamen

Voornamenboek

Maas

m Maas en Maasje komen voor in de provincie Utr. en de aangrenzende Gld. streken (bijv. Kockengen, Zegveld, Lopik, Amerongen, Woudenberg en Hoevelaken). De naam wordt gewoonlijk beschouwd als een verkorting van Thomas. Damasus als oorsprong is in Noord-Ndl. echter ook mogelijk, deze naam was daar nl. vroeger tamelijk verbreid.

Lees verder
1952
2021-08-03
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Maas

s., mêsk, mesk.

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maas

v. (mazen), 1. elk der ogen, openingen, gevormd door de elkaar kruisende draden van een netwerk, in ’t bijz. van een visnet: de mazen moeten bepaalde afmetingen hebben ;door de mazen (van het net) kruipen, (fig.) ternauwernood ontsnappen: — door de mazen der wet kruipen, op listige wijze de bepalingen der w...

Lees verder
1949
2021-08-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maas

ontspringt op plateau van Langres (Fr.). In België tot aan Visé gekanaliseerd. Zijrivieren: in Fr.: Mouzon, Vair, Chiers; in België: Samber, Lesse, Ourthe; in Nederl.: links de Jeker, de Neer, de Molenbeek, de Raam en de Dieze, rechts de Geul, Geleen, Roer, Swalm, Niers. Onder verschillende benamingen mondt het water van de Maas in...

Lees verder
1933
2021-08-03
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Maas

(Fransch: Meuse), rivier in Frankrijk, België en Ned., komt v/(i Plateau v. Langres is v/e deel grens tusschen ons land en België, vereenigt zich m/d Waal (Rijn-tak) t/d Merwede, en loopt met verschill. armen i/d Noordzee uit. 805 km lang. Staat door tal v. kanalen in verbinding met andere rivieren en d/h Merwedekanaal met A’dani.Vr...

Lees verder
1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maas

Regenrivier in Frankrijk, België en Nederland; ontspringt op het plateau van Langres, oorspr. echter op veel grootere hoogte, toen ze van de Vogezen kwam. Het instandhouden van haar bedding bij de langzame opheffing der Ardennen eischte zooveel van haar kracht, dat zij haar geheelen bovenloop tot Nancy aan de Moezel, dus aan den Rijn, verloor;...

Lees verder
1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Maas

Maas - (Fr. la Meuse), rivier, ontspringende op ± 400 M. hoogte aan den voet der Mts. Faucilles in Frankrijk, Zij stroomt eerst N.- en N.W.-waarts, wordt bij Troussey bevaarbaar. Van daar af loopt het Canal de l‘Est tot de Belgische grens. Op ± 100 M. hoogte komt ze België binnen, stroomt eerst in N. richting tot Namen, daarna N.O. in het verlengde...

Lees verder
1898
2021-08-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maas

1. Maas v. (mazen), knoop van een net; ruimte tusschen twee steken; (fig.) door de mazen kruipen, met moeite zijn doel bereiken; door de mazen der wet kruipen, op listige wijze de bepalingen der wet ontduiken; — steek (in breiwerk). MAASJE, o. (-s). 2. Maas v. naam eener rivier in België en Nederland.

Lees verder
1870
2021-08-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Maas

De Maas, de tweede hoofdrivier van Nederland, ontspringt in het Fransche departement Haute Marne niet ver van het dorp Meuse in de Faucilles en loopt door de departementen Vosges, Meuse en Ardennes langs de steden Neufchateau, Verdun (waar zij bevaarbaar wordt), Sedan, Mezières en Givet, waarna zij het Belgisch grondgebied bereikt, — voorts langs D...

Lees verder