Wat is de betekenis van Maart(e)?

1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Maart(e)

mnl. maerte, dienstmaagd, eigenl, Martha, de bekende zorgende zuster van Maria uit den Bijbel (Lucas 10), in ’t W.-VIa. nog gewoon. Bredero, 2, 49: „De Maartens en knechts”. De overgang van bet. kan men nog begrijpen uit de volg. plaatsen: Wolff en Deken, W. Leevend 2,121: „Hy gooit het maar neer, en denkt myn wyf is toch ee...

Lees verder