Wat is de betekenis van Maarschalksstaf?

2005
2021-07-24
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

maarschalksstaf

Teken van waardigheid, in de vorm van een korte, met fluweel beklede en met goud of zilver versierde staf, van een veldmaarschalk of admiraal. Veldmaarschalk is de hoogste militaire rang, die in Nederland hoogst zelden wordt verleend, en dan alleen aan leden van het Koninklijk Huis met bijzondere militaire verdiensten. Als Prins van Oranje werd de...

Lees verder
1998
2021-07-24
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Maarschalksstaf

elke soldaat heeft de - in zijn ransel iedere soldaat, ongeacht zijn afkomst, kan tot de hoogste rangen opklimmen; ieder die dat echt wil, kan het ver brengen. De uitdr. wordt toegeschreven aan Lodewijk XVIII: ‘Tout soldat francais porte dans sa giberne le baton de maréchal de France.’ Het is een cliché onder militairen. Eveneens in het Engels: eve...

Lees verder
1973
2021-07-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

maarschalksstaf

m. (-staven), fraai bewerkte, kostbare staf als kenteken van de waardigheid van maarschalk: elke soldaat draagt de — in zijn ransel (gezegde van Napoleon), ieder kan het door zijn energie ver brengen.

1950
2021-07-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maarschalksstaf

m. (...staven), fraai bewerkte, kostbare staf als kenteken van de waardigheid van maarschalk: elk soldaat draagt de maarschalksstaf in zijn ransel (gezegde van Napoleon), ieder kan het door zijn energie ver brengen.

1898
2021-07-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Maarschalksstaf

Maarschalksstaf m. (...staven), kenteeken der maarschalkswaardigheid: Napoleon zei: elk soldaat draagt den maarschalksstaf in zijn ransels kan het brengen tot maarschalk.