Wat is de betekenis van Maan?

2020
2021-02-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

maan

Het begrip maan heeft 2 verschillende betekenissen: 1) hemellichaam dat om de aarde draait. het hemellichaam dat in een baan om de aarde draait en dat vooral 's nachts aan de hemel te zien is in de vorm van een verlichte schijf, een halve schijf, of een sikkel; ook: een afbeelding daarvan. 2) hemellichaam dat om een planeet draait....

Lees verder
2020
2021-02-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Maan

Als meisjesnaam vermoedelijk van het woord 'maan'; ook Luna komt voor. Als jongensnaam kan die verklaring ook gelden, maar Maan is ook opgegeven als roepnaam bij Herman (Limburg) en Immanuel (Zuid-Nederland).

2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Maan

Maan - Eigennaam 1. de verpersoonlijking van de grote natuurlijke satelliet van de aarde, bijvoorbeeld als godheid Vader Zon beschermt ons, geeft ons licht, warmte en gezondheid. Grootmoeder Maan ontvangt ons wanneer wij geboren worden en ons eigen licht ontstoken wordt. 2. (astronomie) de...

Lees verder
2018
2021-02-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

maan

maan - zelfstandig naamwoord 1. hemellichaam dat in baan rond de aarde draait en 's nachts te zien is ♢zie de maan schijnt door de bomen 1. het is volle maan [de maan is helemaal rond] ...

Lees verder
2017
2021-02-25
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Maan

Ieder mens kent de maan. Net als de zon duikt dit hemellichaam dan ook op in kunstuitingen allerlei landen en tijden. Meestal is de maan als sikkel afgebeeld, want de maansikkel heeft een duidelijk herkenbare, sprekende vorm. In de klassieke oudheid was de maansikkel het attribuut van Artemis, de godin van de jacht. De maan, meestal als versiering...

Lees verder
2017
2021-02-25
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

Maan

Mogelijk ontstaan uit een huisnaam 'De (Halve) Maan' of 'Het Mannetje in de Maan'.

2009
2021-02-25
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Maan

Bij de Germanen was → Wodan ook maangod: de maan werd elke ochtend in een → zak onder de aarde door gedragen, om de volgende nacht weer zijn reis langs de hemel te maken. Sinterklaas vertegenwoordigt volgens de mythologische theorie in navolging van Wodan de volle maan. → Zwarte Piet staat voor de maan-die-je-niet-ziet: hij heeft de...

Lees verder
1998
2021-02-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Maan

de - staat (bij haar) (nog) achter de kerk gezegd van een vrouw die haar maandstonde heeft. Cliché. Vermeld door Mesters, maar al veel ouder (opgetekend in de 18de eeuw, in de klucht De Gewaande Weuwenaar). Een gelijkaardige uitdr. is het maandroosje bloeit.Er zijn talrijke synoniemen, zoals de (rode) vlag hangt uif, opoe (op bezoek hebben); tante...

Lees verder
1997
2021-02-25
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

maan

In ons enquêtemateriaal komt de verwensing loop naar de maan! voor. Varianten zijn je kunt/mag voor mijn part naar de maan lopen! en vlieg naar de maan! Deze verwensing komt al op het einde van de 18de eeuw voor. Het WNT IX: 29 geeft een citaat uit De Historie van Mejujfrouw Cornelia Wildschut (1793-1796) van Betje...

Lees verder
1993
2021-02-25
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Maan

Hemellichaam dat de aarde bij haar omloop om de zon vergezelt en daarbij om de aarde draait. De aantrekkingskracht van de maan zorgt samen met die van de zon voor de getijdenbeweging van het water op aarde. De maan trekt als het ware het water op aarde naar zich toe. De `bult' water die daardoor ontstaat, wordt met de maan mee rond de aarde getrokk...

Lees verder
1992
2021-02-25
Symbolen

Hans Biedermann

maan

met de zon het ook symbolisch belangrijkste hemellichaam. De maan wordt meestal als ‘vrouwelijk’ aangeduid, in de eerste plaats wegens de (in Oudchinese zin) ‘yin’-signatuur als hemellichaam dat passief licht ontvangt, alsook wegens de overeenkomst tussen de maanmaand en de vrouwelijke ‘maandstonden’.

1980
2021-02-25
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Maan

Pieter Gerard (‘Piet’); geb. Leeuwarden 6 juni 1868, overl. Leiden 5 februari 1938. Woonde en werkte in Leeuwarden, Groningen tot 1901, Den Haag tot 1902, Leiden na 1902, Voorschoten tot 1926, daarna in Leiden. Kunstschilder.Scheen 1970.

Lees verder
1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

maan

v./m., 1. (g. mv.), Luna, de satelliet van de aarde (e): de — schijnt; de — komt op, gaat onder; volle, lichte de — wast, neemt af; hij (het) is naar de —, hij (het) is verloren of kapot; hij is dood; loop naar de —!, loop heen!, loop naar de duivel!; alles is naar de —, alles is weg; (ook) men is alles kwijt; na...

Lees verder
1964
2021-02-25
voornamen

Voornamenboek

Maan

m Verkorting van Herman (Limb.) of van Immanuel (Zuid-Ndl).

Lees verder
1955
2021-02-25
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MAAN

neemt in verschillende religies een belangrijke plaats in. De wisseling der maanperioden wordt bijv. met de vernieuwing van het leven in verband gebracht. Het verschijnsel der menstruatie scheen ook een zeker parallellisme tussen het leven der maan en dat der mensen te suggereren. Al hetgeen verband houdt met vruchtbaarheid en sexueel leven dient d...

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Maan

I. MAAN v. (manen), 1. de bijplaneet of wachter van de aarde: de maan schijnt; de maan komt op, gaat onder; volle, lichte maan: de maan wast, neemt af; — (Zuidn.) rosse maan, de maan van Maart; — (zegsw.) ’t is rosse maan, er is ruzie in het huishouden ; — hij (het) is naar de maan,...

Lees verder
1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Maan

hemellichaam dat de aarde begeleidt bij haar baan om de zon. Ook andere planeten bezitten één of meer manen: Mars 2, Jupiter 11, Saturnus 10, Uranus 4, Neptunus 1. De gemiddelde afstand tot de aarde 384.400 km (de baan die de M. om de aarde beschrijft is n.l. een ellips). Middellijn 3480 km (van de aarde 12756 km), haar „soortel...

Lees verder
1939
2021-02-25
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Maan

Heler van 't verbraste geld. — Kwartier gever. — Verslaafd aan half om half.

Lees verder
1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maan

1° Algemeen. Manen, satellieten of trawanten heeten in het algemeen de kleinere donkere lichamen, wier bewegingen door de grootere planeten van ons zonnestelsel worden beheerscht. Onze m. onderscheidt zich van haar soortgenooten door haar groot gewicht t. o. v. de hoofdplaneet, dat ruim 1% bedraagt. De volgende massaverhouding, die van Titan to...

Lees verder
1928
2021-02-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Maan

Het aanschouwen van den met sterren bezaaiden hemel is voor ons, rusteloos voorthaastende mensen, een eigenaardig genot; vele dichters hebben dan ook hun gedichten aan den sterrenhemel gewijd. Vooral de maan, die te midden der kleine hemellichten stil haar weg vervolgt, heeft al vaak de fantasie gaande gemaakt. Ieder mensenkind wordt door dit natuu...

Lees verder