Wat is de betekenis van Maakbare samenleving?

2024-02-21
Jargon & Slang van Politici

Marc De Coster (2017)

Maakbare samenleving

Maakbare samenleving - de ideale maatschappij waarnaar men dient te streven. Vgl. verantwoordelijke samenleving, zorgzame samenleving. Als technocraat en communist is heel zijn denken doordrenkt van wat wij hier te lande plegen te noemen een geloof in de maakbaarheid van de samenleving. - HP/De Tijd 1.2.1991 ​

2024-02-21
Woordenboek van Neologismen

Marc de Coster (1999)

Maakbare samenleving

Maakbare samenleving - de ideale maatschappij waarnaar gestreefd dient te worden; maatschappij waarvan de wetgeving zo ingericht is dat ze grotendeels tegemoet komt aan de eis van eerlijk delen. Dit concept ontstond in de jaren zeventig in sociaal-democratische kringen. → verantwoordelijke samenleving. Bij de publikatie van de Vierde Nota werd verm...