2019-09-18

ma.

maandag

2019-09-18

ma

ma - Zelfstandignaamwoord 1. (familie) moeder, vrouwelijke ouder Woordherkomst (f) (verkorting) van het Nederlandse zelfstandige naamwoord mama (m) (verkorting) van het Nederlandse zelfstandige naamwoord maandag Zie ook MA, Ma, mA, ma.

Lees verder
2019-09-18

ma

ma - zelfstandig naamwoord, afkorting 1. vrouw die een of meer kinderen gekregen heeft ♢mijn ma zit op zwemles 2. maandag ♢wilt u ma 24 mei als datum noteren? Zelfstandig naamwoord: ma de ma de ma's het maatje Afkorting: ma Synoniemen...

Lees verder
2019-09-18

Ma

Verkorte m/v-vorm van Maat of Martinus of verkorting van Maria of Margaretha.

2019-09-18

Ma

Ma, - naam van de godin der natuur, van den wasdom, de teeltkracht in Comana (KleinAzië). De godin werd door de talrijk toestemmende pelgrims op bacchanalische wijze gevierd; de prostitutie was een gedeelte van haar eeredienst. Maar van den anderen kant werden, klaarblijkelijk in verband met de stervende natuur, ook treurfeesten gehouden, waarbij zelfverminking en bloedige offers voorgeschreven waren. In Rome werd M. met Bellona geïdentificeerd.

2019-09-18

Ma

Ma - Chineesche benaming voor den Engelschen Yard.

2019-09-18

Ma

Klein-Aziatische godin van de natuurkracht, gelijkgesteld met de Romeinsche Bellona. Zij werd door de talrijke pelgrims op bacchanalische wijze vereerd (prostitutie). Ook treurfeesten, waarbij zelfverminking en bloedige offers voorschrift waren.