Wat is de betekenis van M?

2020
2021-04-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

M

(1978) (drugs) morfine. Vgl. O* voor opium. • Opium en Morfine zijn min of meer te vergelijken met Heroine. Beide worden gespoten, al wordt Opium ook vaak geblowd ("geschoven"), of gemengd met koffie. Evenals Heroine zijn het roesmiddelen. Opium (Junk, O, Op) en Morfine (M, Junk, Smack) zijn zwaar verslavend en gewennend. (Vrije Stem, 19/04/19...

Lees verder
2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

m

m - afkorting 1. meter (100 centimeter) ♢een grote stap is ongeveer een m Afkorting: m

Lees verder
2017
2021-04-17
Junkies en dealers

Jargon & Slang van Junkies en dealers

M

M - morfine. Krachtige pijnstiller. Kan geïnjecteerd worden of ingeslikt. Duur van de werking is vier uren. Syn.: cubes, joy powder, mojo, pins and needles, dream.

2009
2021-04-17
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

m

SP - meter

2008
2021-04-17
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

m

SP - meter

2003
2021-04-17
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

M

M - Algemene letteraanduiding voor de geldhoeveelheid in een land.

1962
2021-04-17
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

M

afkorting voor 1. mano (Ital.). main (Fr., hand); m.d.: mano destra (Ital.), main droite (Fr., rechterhand); m.s.: mano sinistra (Ital.), m.g.: main gauche (Fr., linkerhand); 2. het (de) manua(a)l (handklavier) in het orgelspel; 3. mezzo (Ital., midden-, half-), in samenstellingen als in mf mezzoforte.

Lees verder
1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

M

Romeins getal 1000; Mark: Duitse munteenheid; mijnheer, monsieur, magister (meester), (kleine letter): meter (m2: vierkante meter; m3: kubieke meter); mannelijk; miferon (eig. afk. is: 𝝻).

Lees verder
1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

M

1. mijnheer, monsieur; — 2. magister, meester; — 3. Mark, Duitse munteenheid; — 4. motorletterteken voor de provincie Gelderland; — 5. (in orgelwerken) manuaal, op het grootste der handklavieren.

1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

M

dertiende letter van het alphabet, als getalteken (Gr.) 40, (Lat.) 1000; MM = 2000, M = 1.000.000; in Rom. handschriften: Marcus, Manlius, Magister, Monumentum, Municipium. In pianomuziek = mano of main, hand; in orgelmuziek = manuaal', in muziek alg. = mezzo (half, matig). In woordenboeken = mannelijk; op Londense koerslijsten = money; in Dui...

Lees verder
1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

m

= meter; = Rom. getal 1000; = Mark.

1939
2021-04-17
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

M

St. Nicolaas favoriet.

1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

M

Dertiende letter van ons alphabet; komt overeen met de Semietische mem en de Grieksche mu. Stelt doorgaans voor een bilabialen neusklank. In afkortingen: M als Gr. cijfer = 40, als Rom. cijfer = 1000, MM = 2000; M in Lat. inscripties = Marcus, magister, municipium, en anderen; M in aanduiding van geldswaarde = Mark; M. = (Fr.) monsieur, mijnhee...

Lees verder
1923
2021-04-17
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

M

1. (in de ontleedkunde) = musculus. 2. (in de oogheelkunde) = myopie. 3. (in de artsenijbereidkunde) = misce, meng; ook (op Engelse recepten) manipulus, een handvol.

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

M

M., uit het Phoenicisch afkomstig letterteeken, waarin mem water beteekent, de 13de letter in het Grieksche en Semietische — de 12de in het Latijnsche alphabet. Als cijfer beteekent het in ’t Grieksch 40, in ?t Latijn 1000. In Lat. handschriften staat M voor Marcus, Magister, Monumentum, Municipium, enz.; in de muziek mezzo, in pianomuziek mano (It...

Lees verder
1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

M

M v. (-’s), 13e letter van het alphabet; de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, die met m beginnen; — Romeinsch cijfer voor het getal 1000; — in afkortingen: M. — mijnheer, monsieur; — — magister — meester; M. — Mark, Duitsch geldstuk; M. — Meter; M2. — vierkant...

Lees verder
1870
2021-04-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

M

M, in onze taal de 13de, doch in het Grieksch en Latijn de 12de letter van het alphabet, behoort tot de lipletters. Zij wordt door eene zachte uitblazing bij het sluiten der lippen voortgebragt. In het Hebreeuwsch draagt zij den naam van mem, welke water beteekent, en hare gedaante is eenigermaten die eener watermassa in golvende beweging. De Griek...

Lees verder